Passive/Aggressive

Jacob Kirkegaard – Auditiv historieskrivning

Kritik January 31 2016 Distorted-Sets-in-THE-PASSION-OF-JOAN-OF-ARC

Jacob Kirkegaard “Arc” (Holotype, 2015) – Anmeldelse af Nils Bloch-Sørensen.

Den danske lydkunstner Jacob Kirkegaards seneste værk, “Arc”, er oprindeligt et bestillingsarbejde fra Onassis Cultural Centre i Athen, der i forbindelse med festivalen InMute ’14 bad Kirkegaard om at lave et nyt soundtrack til Carl Th. Dreyers klassiske stumfilm “La Passion de Jeanne d’Arc”. Soundtracket består af fragmenter af værker fra Jeanne d’Arcs samtid (1412–1431), som Kirkegaard har strakt i tid, så de danner et mættet lydbillede, hvori droner smelter sammen med en melodik, der synes suspenderet af den træge progression. Det er med andre ord samples af nutidige indspilninger, som er lagt i lag, således at der hele tiden høres mere end én af disse gamle kompositioner.

Værket er formelt set struktureret af to bue-formede suiter – et spil på navnet “Arc” – og det højner spændingerne mellem det definerede og det abstrakte, som den auditive disfiguration har medført. Buen er et klassisk narrativt greb i såvel musik som litteratur, og “Arc” er da også, ved at være et soundtrack, uløseligt knyttet til Dreyers narrative fremstilling af myten om Jeanne d’Arc. Men ved at strække lydene til ukendelighed obstruerer Kirkegaard deres fortællende funktion og tilbyder i stedet lytteren en mulighed for at få adgang til den religiøsitet og de åbenbaringer, der er omdrejningspunktet i fortællingen om Jeanne d’Arc, men som er så svær at indfange i det sproglige.

Dermed søger værket at blotte den mysticisme og de semiotiske gnidninger, der fik samtiden til at udpege Jeanne d’Arc til både helt og heks, visionær og kætter.

Hvad vi har at gøre med, er altså ikke blot en letsindig leg med historisk materiale, men en mysticisme, en religiøs erfaring i udfoldelse. Det er en radikalt anderledes måde at tilgå det historiske materiale, der medfører, at udgivelsen konceptuelt set tager form af en kommentar til videnskabeligt objektiviserende historieskrivning. Der er tale om en fortolkning af et historisk objekt på en måde, der ikke fordrer videnskabelig distance og objektivitet, men deltagelse og fantasi af det lyttende subjekt.

Jacob Kirkegaard har ofte selv bemærket, at han arbejder med lyd som en måde at opleve og erfare Verden på. Og det er igen det, der er på spil i forbindelse med “Arc”, hvis vi påtænker, hvordan det auditive område historisk set har været – og i øvrigt stadig er – anset som mindre troværdigt, når det kom til at tilegne sig viden om Verden. For hvor Kirkegaard før har søgt efter de lyde, der uden at blive anerkendt definerer vores menneskelige erfaring, har han med “Arc” taget skridtet videre og skabt et værk, der direkte går i rette med denne perceptionsteoretiske diskurs. Derfor synes det kun passende, at værket er centreret om fortællingen om en historisk figur, der ikke repræsenterer det rationelle, men som var drevet af indre visioner og åbenbaringer. En slags religiøs erfaringsmodus, der kan være svær at beskrive i et nutidigt videnskabeligt sprog, men som man måske kan nærme sig gennem Kirkegaards soniske univers.

Info: Jacob Kirkegaard “Arc” er ude nu på Holotype. Lyt til hele A-siden på “Arc” i en begrænset periode herunder.