Passive/Aggressive

Et optimistisk festskrift (om avantgarden)

1-shots-no-scale-9

Et optimisk festskrift (om avantgarden)
Passive/Aggressive, juni 2017
ISSN 2245-862x

80 sider. Udgives i 300 eksemplarer. Pris 35 kr.

Tekster og illustration af Tom Blancarte, Emil Elg, Greta Eacott, Anders Hjernø, Holger Hartvig, Louise Dam Eckardt Jensen, Kim Kristensen, Jomi Massage, Ursula Nistrup, Jenny Gräf Sheppard og Peter Voss-Knude. Opsætning af Mathias Skafte Andersen. Korrektur af Mikkel Arre. Glasskæring og nikkelhæftning hos Narayana Press.

Distribution:
Sort Kaffe & Vinyl, Skydebanegade, Copenhagen
Insula Music, Blågårdsgade, Copenhagen
Moby Disc, Skt. Knuds Kirkestræde, Odense
Fanø Lokaludvalg v. Lars Skinnebach, Sønderho, Fanø
Badstuerock / Alexander Julin, Badstuegade, Aarhus
Danish Vaishyas / Max Brohus, Aalborg
Percy Records, Heimdalsgade, Copenhagen
Krabbesholm / Adam Drewes, Skive
(mailorder via info@passiveaggressive.dk)

Tak til Statens Kunstfond og Sonning-Fonden. P/A er en nonprofit-organisation og tryksagen udgives til produktionsomkostningerne.

PA_8-9

PA_12-13

PA_26-27

PA_40-41

PA_56-57

PA_70-71

PA_74-75