Passive/Aggressive

Ánde Somby feat. Chris Watson – Modersmålet er hjertesproget

Blog January 29 2016 ande1

Af Jonas Siig

I begyndelsen af 1700-tallet vendte den norske præst Thomas von Westen hjem til sin fødeby Trondheim. Han havde gennemført studier i orientalske sprog i København og var efterfølgende tilbudt ansættelse ved universitetet i Moskva. Desværre for von Westen var han så forgældet, at han slet og ret blev forment udrejse af landet. I stedet ville skæbnen, at den unge, pietistiske præst fik stillet til opgave af den danske konge, Frederik 4., at påbegynde intensiv kristning af samerne.

Samerne, der reelt blev betragtet som uforstandige undermennesker, levede fjernt fra de civiliserede dele af det dansk-norske rige, og trods interesser i kulturel og religiøs konsolidering havde Guds ord endnu ikke for alvor fundet vej til dem.

Von Westen tog med fuld overbevisning opgaven på sig, og fra 1706 ledede han betydelige missionærarbejder langt op på den skandinaviske tundra. Han lærte sig samernes sprog, giftede sig med en væsentligt ældre enkefrue og byggede kirker og præsteskoler undervejs. Von Westen mente grundlæggende ikke, at samerne var så forskellige fra nordmændene i øvrigt, og derfor skulle de selvfølgelig også have mulighed for at opnå frelse. Desværre måtte samerne vænnes bort fra afgudsdyrkelsen med både forkyndelse og stok: shamanernes trommer blev indsamlet og brændt, ligesom den traditionelle samiske sangform joiken blev forbudt.

Og det var kun begyndelsen på samernes strabadser. I 1800- og 1900-tallet vandt fornorskingen efterhånden frem som herskende ideologi, og total assimilation af samerne blev officiel politik. I forlængelse af Thomas von Westens succes som missionær blev samerne langsomt forsøgt fravristet store dele af deres kulturelle identitet.

Nu, tre hundrede år senere, står den samiske forfatter, musiker og jurist Ánde Somby et sted på fjeldet og joiker med en så overbevisende selvfølgelighed, at den samiske kulturs rigdom og stolthed synes indprentet i hvert eneste krog af hans nye plade, “Yoiking with the Winged Ones”. Læs resten

Hvorfor lytte til feltoptagelser?

Feature January 16 2015 Hede

Af Jonas Siig – foto: Stadsingeniørens Billedarkiv/Nationalmuseets Samlinger

Måske er musik ikke altid nok. Ganske vist er alskens entusiasters kærlighed til obskure nichegenrer utrolig raffineret, men kærlighed til musik har udspring i en kærlighed, som ikke altid er uproblematisk. Det er svært at komme i tanke om nogen, som i ramme alvor hader musik, for musik kan mange ting. Man kan danse til det, grine til det, tude til det og trippe på det. Men kærlighed til musik er kærlighed til mennesket; mennesket, som musikken har udgangspunkt i, med alle de konnotationer, der følger med. Intellektuel refleksion, åndsliv, følelsesliv, hybris.

Af og til forekommer al musik i et vist omfang at være resultat af denne eller hin musikers patologiske behov for at udtrykke sig selv kreativt. Måske er det af og til bedre at lægge ører til noget, som ikke har behov for at udtrykke sig, ikke har behov for at være kreativt, noget som i alle henseender er umådeligt og afsondret. Læs resten