Passive/Aggressive

Rainforest Spiritual Enslavement – Ekkoer fra junglens dyb

Feature November 25 2017, af emilgrarup

news-15-01-prurient

Af Emil Grarup og Morten Østergaard Rasmussen

Naturens besnærende uigennemskuelighed

Den britiske filosof Timothy Morton beskæftiger sig i sin bog “Dark Ecology” fra 2016 indgående med begrebet ‘mørk økologi’, et begreb, han selv har udviklet i et tidligere værk. ‘Mørk økologi’ kan lettest forstås som et modparadigme til, hvad han kalder ‘agrilogistikken’. Agrilogistikken er en ældgammel naturkonception, der insisterer på naturen som noget, mennesket kan og bør tilegne sig, som noget, dét kan herske over. Denne indstilling til naturen kræver nødvendigvis, at naturen også bliver set som grundlæggende gennemskuelig og som dermed kan indrettes efter logiske, kontrollerbare systemer. Mortons idé om ‘mørk økologi’ gestalter naturen som det stik modsatte: Som umulig at forudse, kontrollere og skabe overblik over. Ifølge Morton kan man ikke tale om “Natur” med stort begyndelsesbogstav, da det er umuligt for mennesket at skrive en distance frem mellem mennesket og naturen. Vi er lige så vel en del af naturen som ethvert andet objekt, hvilket placerer os i, hvad Morton meget rammende kalder “the mesh”. Begrebet ‘the mesh’ bruges til at betegne eller beskrive det, at vi som levende væsener grundlæggende er filtret ind i et komplekst væv af levende og døde organismer, som i sin essens er umuligt at at gennemskue. Et vilkår som Morton betegner som naturens ‘weirdness’.

At naturen er uigennemskuelig, er en pointe, vi vil bruge som en åbning videre til Dominick Fernows dark ambient-projekt Rainforest Spiritual Enslavement. Den uigennemskuelighed og medfølgende uncannyness, Morton beskæftiger sig med, vil vi nemlig mene klinger som en grundtone igennem alle Fernows udgivelser som Rainforest Spiritual Enslavement. På de mange udgivelser etableres der en form for mytekatalog eller kreds, som approprierer elementer fra især en række forestillinger fra bl.a. oceanisk og polynesisk mytologi, men dog også indeholder referencer til stamme- og junglekultur i Mellem- og Sydamerika.

Østaten Papua Ny Guinea, som ligger syd for Indonesien i Det Indiske Ocean, har en speciel betydning for projektet: udover at blive refereret til utallige gange, danner den nemlig også rammen for den tilblivelseshistorie, der florerer omkring projektets oprindelse. Bl.a. lyder det i pladeselskabet Blackest Ever Blacks beskrivelse af deres remasterering af “Black Magic Cannot Cross Water” (2012), at optagelserne er: “Sourced from a box of cassettes found at a market in Port Moresby, and thought to be recorded some time in the 1980s by a group of Christian missionaries shortly prior to their still unexplained disappearance”. De, som har forsøgt at finde kilden til musikken, er altså forsvundet sporløst i den papuanske jungle, et af de mindst udforskede områder i verden kulturelt og geografisk set og ét af de få steder, hvor man antager at der stadig findes stammer, som endnu ikke har været i kontakt med den vestlig civilisation.

Generelt fylder disse specifikke referencer meget i Rainforest Spiritual Enslavement-projektet. Helt centralt står den måde, hvorpå Fernows bruger mere eller mindre konkrete narrativer i sine titler. Sort magi, mørk jungle og forskellige steder i det tropiske og subtropiske klimabælte er temaer, der går igen utallige gange i de ofte længere beskrivelser, der bliver knyttet til numre. Titlterne refererer endda sommetider også til virkelige episoder: “In Honduras Death Caused By Being Chased By Spirits” fra albummet “Folklore Venom” er en reference til TLC-medlemmet Lisa Lopes/Left Eye’s død i et trafikuheld i Honduras. Uheldet forudsagde hun efter sigende selv, da hun følte at hun blev jagtet af onde ånder.

Andre titler som “Black Magic Originated In Nature”, også fra “Folklore Venom”, og ”When Spotted They Are Killed On Sight And Hung Up So That The Evil Spirit Will Be Carried Away By Travelers”, fra “Green Graves”, understreger ligeledes, at Rainforest Spiritual Enslavement både placerer, udforsker og advarer mod sort magi og naturens kræfter gennem sammenspillet mellem tekst og musik. Den sorte magi bliver placeret i naturen og bliver et udtryk for noget mennesket ikke kan kontrollere.

Det er er således ikke bare et projekt, der udforsker dark ambient-genrens muligheder, men også en krystallisering af en giftig mytologi, der strækker sig på tværs af landegrænser, kontinenter, virkelighed og fantasi.

The jungle really is a shapeshifter

Den mesh-karakter, som vi beskrev tidligere, er altså klart på færde i den række af scener, som Fernow på et paratekstuelt plan får fremmanet i sit oeuvre gennem titler på både udgivelser og numre. Den er dog i lige så høj grad at opleve, når man konkret lytter til udgivelserne.

“Ambient Black Magic” (2017), Fernows seneste udgivelse som Rainforest Spiritual Enslavement og den primære anledning til dette skriv, er et fremragende eksempel på dette. Det giver mening som lytter at forestille sig selv situeret som krop i det landskab, Fernow optegner på de fire (fem) numre, albummet udgøres af: “Jungle Is A Shapeshifter”, “Beyond the Yellow-Spotted Bamboo”, “Praying Mantis Black Arts”, “Chile’s Crimson Tide” (og “Beyond the Yellow-Spotted Bamboo” (Substance Remix)”). “Jungle Is A Shapeshifter”, et nummer på 34 minutter, etablerer med en reverb-klingende synthdrone, en simpel trommerytme og realoptagelser af fuglekvidren og regn et levende, pulserende landskab, der giver følelsen af at være fanget i en dunkel, surrealistisk urverden. Titlen “Jungle Is A Shapeshifter” kan man med god grund også læse som symptomatisk for strukturen på “Ambient Black Magic”, da dette urlandskab gennem de fire numre undergår en udvikling til med ørneskrig, flodplasken og tunge bas-droner at være decideret urovækkende på “Chile’s Crimson Tide”, albummets fjerde nummer.

I anledning af “Ambient Black Magic” har vi (Morten og Emil) valgt at lave en række nedslag gennem rækken af udgivelser, som Fernow har udgivet i årenes løb. Vi har hver valgt to udgivelser herunder, som vi af den ene eller anden grund finder særligt interessante.

Fallen Leaves Camouflaged Tropical Flowers (2011)

“Fallen Leaves Camouflaged Tropical Flowers” blev udgivet på kassettebånd i 2011 på Fernows eget label Hospital Productions (og genudgivet på vinyl i 2017), og er en af Fernows første udgivelser under navnet Rainforest Spiritual Enslavement. Det 24 min. lange album er inddelt i to dele, “Life Would Transform” og “Skull Covered In Moss”, der begge fylder en side, både på kassettebåndet og vinylen. Albummets omdrejningspunkt er mødet mellem elektroniske synthflader og fritlevende, evigt varierende naturoptagelser.

På “Life Would Transform” bliver der indenfor de første par sekunder påkaldt et stort og mørkt tomrum, der viser sig i dybe bastoner og usamarbejdsvillige, skærende metalliske lyde, en kombination, der kommer til at sætte stilen for resten af pladen. Basfrekvenserne bliver til faste pulsslag, der synker så dybt ned i lydbilledet, at resten af lydtæppet kommer til at fremstå som et svagt ekko af de rungende frekvenser. Da pulsen blander sig med realoptagelser fra, hvad der lyder som en tropisk regnskov, kommer det til sidst til at føles som om at naturen bliver en krop med en fast og meget tung hjerterytme. Som titlen indikerer, bliver alting transformeret, på nær de tunge pulsslag, der nærmest kommer til at holde nummeret i live, og det er også først da pulsen stopper, at nummeret når sin ende.

“Skull Covered In Moss” hæver tempoet med en hektisk hi-hat, der underdeler en lettere ujævnt rytme, hvor BPM er betydeligt hurtigere end de tunge pulsslag fra før. Noget beat bliver det dog aldrig til, og hi-hat-slagene bliver efterhånden mere og mere usikre, så snart de blandes med det bagvedliggende lydbillede. Det sælsomme, som var tilstede i “Life Would Transform”, er her blevet skiftet ud med et stresset udtryk, hvor beatet efterhånden mister sin funktion som markør af en fast puls, og de enkelte slag bliver reduceret til lyde, der sidestilles med dryppende vand og fuglesang. Her er naturens tunge puls blevet skiftet ud med en skærende flade, der hugger lydbilledet i stykker i stedet for at samle det.

“Fallen Leaves Camouflaged Tropical Flowers” kan samlet set ses som en udgivelse, der undersøger menneskets afmagt i forhold til den naturens mørke og stærke kræfter. Livet kommer til at transformere sig og den faste puls tilhører ikke os, men naturen selv, der langsomt dækker de sidste rester af mennesket med mos

Black Magic Cannot Cross Water (2012)

“Black Magic Cannot Cross Water” er en EP, som Fernow udgav på Hospital Productions året efter, 2012, og som senere er blevet genudsendt i en remastereret udgave af det engelske label Blackest Ever Black i 2014. Den tredive minutter lange EP består af to numre, “Homes Built over The Sea” og “Refugees from Black Magic” og der er især to forskellige tendenser i forhold til brugen af reallyde, som er forskellige fra “Ambient Black Magic” og som de to numre står som emblemer for hver især: En lyd næsten renset for reallyd og en lyd næsten udelukkende baseret på reallyd.

På “Homes Built over The Sea” gøres der brug af elementer, som især klinger henimod en klassisk industrial-æstetik: en søjlebred basdrone og en næsten pastichet lys frekvens, som udvides og trækkes sammen. Dog støder vi stadig på momentvise realoptagelser som vind og regn, men på en måde, der klinger af forladt industrihal snarere end mørk og fugtig regnskov.

“Refugees from Black Magic” lyder umiskendeligt som et uvejr under opsejling. Nummeret er én lang optagelse af regn, der falder i hvad, der lyder som et slags skovlandskab; man kan ihvertfald høre bladene afværge regndråbernes bevægelse mod jorden og de forskel i tempo, dette forårsager. Under regnfaldet dukker små glimt af en underliggende støjflade op og i det fjerne kan der sommetider forekomme en blæsen, en hunds stumpe gøen og periodevist kan en tung sub-bass også høres runge i baggrunden.

The Plant With Many Faces (2013)

“The Plant With Many Faces” udkom i 2013, året efter “Black Magic (…)”, som kassettebånd  og ligeledes på Hospital Productions. Udgivelsen er omkring 44 minutter lang og fordelt på fire numre: “Abaxial Masks With Sockets Closed To Hide The Face When The Destroyer Comes Alive”, “Out of The Mess Came The Green Devil”, “Complex Rituals To Control Anthurium” og “Poison Spirit Species”. Selv om forskellige droner er hyppigt forekommende i løbet på alle hans udgivelser, forekommer “The Plant With Many Faces” i højere grad end de andre udgivelser mig at have en droneagtig karakter. Både på “Abaxial Masks (…) og “Complex Rituals” har vi at gøre med uidentificerbare, knitrende blokke af lyd, som næsten bare statisk står statisk og sitrer. Man bliver nødt til at lytte reduceret i stedet for kausalt eller semantisk og bliver dermed nemmere opmærksom på tekstur og dynamik. På “Out of The Mess (…)” og “Poisonous Spirit Species” forekommer den knitren også, som dominerer på de to førstnævnte numre, men i et mindre tæt format, hvilket giver numrene en lettere, mere levende klang og gør det muligt at navigere i stadig lidt sløret lydbillede.

“The Plant With Many Faces” klinger ikke lige så organisk som mange af de andre udgivelser, men kan måske snarere læses som et forsøg at barrikadere sig mod det mystiske og det overnaturlige ved at gøre sig immun, ved at forsøge at homogenisere lydbilledet. Hvilket også også giver mening i forhold titlerne på de numre, hvor lydbilledet er mest tæt, “Abaxial Masks With Sockets Closed To Hide The Face When The Destroyer Comes Alive” og “Complex Rituals To Control Anthurium”, som begge refererer til måder, hvorpå man kan beskytte sig mod urjunglens luner.

Green Graves (2016)

“Green Graves” var det første Rainforest Spiritual Enslavement-album, som udkom efter de tre udgivelser i 2013. På albummet er lyden blevet peget i en ny og mere beat-orienteret retning, som også fortsætter på “Ambient Black Magic”. Albummets otte numre adskiller sig fra bl.a. “Fallen Leaves Camouflaged Tropical Flowers” og “Black Magic Cannot Cross Water”, ved ikke bare at reducere pulsen til tunge bastoner og lettere percussion-klingende synthesizere, men i stedet bruge hele rytmemønstre.

På albummets første nummer “Return of Yellow Herb Ambient” toner et afdæmpet beat frem efter fem minutter og blander sig med droner, sporadiske synth-toner og lyden af regnskyl. De mørke, metalliske lyde, er stadig vigtige elementer i Rainforest Spiritual Enslavement anno 2016, men de har fået en anden fremdrift. “Watery Grave” har således beatet i fokus og sammen med analoge synth-akkorder bliver det uforudsigelige, der har præget lydbilledet på de tidligere Rainforest Spiritual Enslavement-udgivelser, helt fjernet. Transformationen og manipulationen af lyde er på “Watery Grave”, og generelt hele “Green Graves”, blevet overført til de simple beats, der ved hjælp af reverb og ekko får en mere diskret udvikling, der ikke forstærker det samlede udtryk, men trækker det en smule tilbage.

Endnu mere radikale ændringer finder sted på numrene “Thought to Be Bad Omens” og “Nocturnal Anatomy”, hvor tempoet er blevet sat betydeligt mere op end på de forrige udgivelser, og numrene grænser snarere op til house- og techno, der i højere grad genkalder Fernows andet projekt Vatican Shadow, end den tropiske junglemystik.

Den pulsløse dark ambient er dog ikke helt forsvundet på “When Spotted They Are Killed On Sight And Hung Up So That The Evil Spirit Will Be Carried Away By Travelers”, der fortaber sig så meget i rumklang, basdroner og fuglesang at det nærmest er umuligt at optegne grænsen mellem reallyd og computergenerede droner. Det hele lukker sig dog til sidst sammen i lyden af cikader i en minimalistisk outro.

Det nye fokus på beats bliver udsat for en klassisk dekonstruktion på “Crustaceans Rise From Salt Water For Vengeance”, der aldrig finder en fast puls eller struktur, men i stedet lader alle de forskellige elementer tone ind og ud forskudt af hinanden i skiftende tempi.

På “Green Graves” er der altså en splittelse mellem beatet, som peger frem mod en ny stil, der kommer til manifestere sig på “Ambient Black Magic” og den langsomme, pulsløse trance, der præger Fernows tidligere udgivelser. Selvom lyden har ændret sig på de tre år, der er gået mellem de tre udgivelser fra 2013, og “Green Graves”, er æstetikken dog den samme. Vandet drypper stadig ned i den dybe afgrund af bastoner og hele den mytologi, Fernow skaber gennem sit visuelle og tekstuelle univers, har stadig de samme tematikker. Naturen er en grav for mennesket og den sorte magi har stadig magten til at blande sig med regnen og fuglenes sang, så den verden vi kender, bliver vendt på hovedet.

Info: “Ambient Black Magic” udkom d. 4 oktober 2017 på Hospital Productions. Den amerikanske technoproducer Silent Servant har på medvirket på produktionen af numrene “Jungle Is A Shapeshifter” og “Beyond The Yellow-Spotted Bamboo”.