Passive/Aggressive

Intonal Festival – En fejring af eksperimentel musik i alle former (interview)

April 11 2018, af Alexander Julin Intonal poster

Af Alexander Julin Intonal Festival startede i 2014 med en hjælpende hånd fra bl.a. CTM Festival og Unsound. Festivalen er med årene blevet et mere selvstændigt foretagende, hvis kuratering vidner om en særegen profil, der ikke blot er sammenfaldende med de aktører, der i sin tid bidrog til at etablere Intonal. For fjerde år er Intonal med til at sætte Malmö på landkortet og derved ...

Læs resten

Mats Erlandsson – Svävandes högt ovan jord med en djup, klostrofobisk drone

Blog March 29 2016, af passive/aggressive Mats-1

Av: Daniel Bergsten Musik handlar om att uttrycka en viss känsla, att få lyssnaren att känna något speciellt. En känsla i form av välmående, melankoli eller obehag. Vi upplever musik olika, utifrån våra tidigare preferenser. Men känslorna en musiker förmedlar är alltid direkta, det kan vi inte kringgå. Med hjälp av ljud skapar vi oss olika mönster och fragment som blir en känsla. En ...

Læs resten