Passive/Aggressive

Passive/Aggressive

Mats Erlandsson – Svävandes högt ovan jord med en djup, klostrofobisk drone

Blog March 29 2016, af passive/aggressive Mats-1

Av: Daniel Bergsten Musik handlar om att uttrycka en viss känsla, att få lyssnaren att känna något speciellt. En känsla i form av välmående, melankoli eller obehag. Vi upplever musik olika, utifrån våra tidigare preferenser. Men känslorna en musiker förmedlar är alltid direkta, det kan vi inte kringgå. Med hjälp av ljud skapar vi oss olika mönster och fragment som blir en känsla. En ...

Læs resten