Passive/Aggressive

Yrdloop – Et følsomt opgør med albummet som fortælling

Kritik April 15 2020
Foto: Gustav Hooge

Yrdloop ”A Big Warm Welcome to Kjjfauefsyu” (megaXpress, 2019) – anmeldelse af Markus Tange

Jeg ligger på bunden, og Yrdloops debutalbum, ”A Big Warm Welcome to Kjjfauefsyu” (ABWWTK) bevæger sig over mig, en lind strøm af grumset og mangefarvet vand. Det er første gennemlytning, og gennem størstedelen af albummets 25 minutters spilletid kan jeg kun anerkendende følge med i gruppens overstadige eksperimenter. Men forvirret efterladt på flodlejet, det er dér jeg ligger. Så sker der noget i slutningen af ”Frog Love” og videre ind i ”More Later”. En urovækkende intimitet, der skaber røre i albummets flow og baner vejen for en lysstråle af robotskønsangs-sjælerpatos på ”Notes to Self”.

Anden gennemlytning, og allerede efterlader albummets farvenuancer, bøjninger af lyset og virvar af stemmer et stærkere, klarere indtryk. Scenen på flodbunden er et almenkendt og mytisk sted, men at have synsvinkel dernedefra er en ny oplevelse.
Sådan er ABWWTK. Det er fremmede, men eviggyldige følelser, der undersøges og fremkaldes. Som kærlighed mellem frøer.

Samtidig med, eller nærmere i opposition til, albummets lyriske kvaliteter bringer Yrdloop også en anden agenda. Anders Hjortdal Andersen og Frederik Heidemann, de to Aarhus-baserede musikere bag albummet, prøver (i hvert fald delvist) at frasige sig albummet som et fortællende format – at reducere det til hjemløse karakterer, steder og fortællinger, ‘without there ever being a coherent content or narrative to the album, but simply a lot of empty signifiers.’

Men narrativet er en svær størrelse at afskrive sig, om ikke andet så lytterens eget behov for og forestilling om et sådant. Selv de tomme ’tegn’ – hvis man skal blive i pressetekstens strukturalistiske begrebsverden – bærer i musikken en æstetisk, emotionel vægt med sig. Og når man føres fra et lydbilledes stemning til det næste, oplever man uundgåeligt en rejse, et narrativ.
Anderledes rammende føles ambitionen om at løfte sig fra tid, sted og lignende markører i den til albummet medfølgende video, hvor absurde genstande (bl.a. albumcoverets papmaché-brandhane) befinder sig i et tragikomisk ensomt parkeringspladsunivers. Et sted, der mest ligner VR-chatrums vanvittige billedkaos – hvilket måske er albummets primære visuelle pendant uden for fiktionen.

Men i ABWWTK’s kerne ligger også en ambition om at befinde sig i et grænseland, lige akkurat uden for erkendelsens rækkevidde. Det er slet ikke en mulighed at finde frem til entydige svar på de tematikker, Yrdloop maner frem og varierer over. Og på samme måde med titlerne – både selve albummets og åbningsnummeret, ”Angel of Big Advice”. Navne, som antyder en intim relation, men som også distancere ved sine fremmede ordkombinationer og ikke-ord.

Eventyret som et mytisk, betydningsmættet rum er centralt for albummet. Selv når man ikke får en antydning af, hvem ”Desperado” og ”Mixomax” er, eller hvor ”Semaforest” og ”Cloudset” er. Men som flodens bund hos H. C. Andersen er man ikke i tvivl om den overskridelse af virkeligheden, der er mulighed for i Yrdloops musikalske terræn.
Den sidste solstråle, som når helt ned til lytterens placering under albummets fremskridende forløb, er lukkenummeret ”The Light – live”. Med et anderledes analogt lydbillede er det tæppet, der går for den Virtual Reality-romance, “A Big Warm Welcome to Kjjfauefsyu” kan opleves som.

Info: “A Big Warm Welcome to Kjjfauefsyu” udkom i december 2019.