Passive/Aggressive

PRE-Be-UN – Multikryptologisk farvelade (premiere)

Blog November 15 2012

Nicolai Koch har under navnet PRE-Be-UN lavet dette multi-kryptologiske 40 minutters værk med citar, feltoptagelser, samples, pitchet kat og meget mere, der drøner op og ned i tempo i synkoperede og hypnagogiske mønstre med vink til både industrial, konkretmusik og computerspilmusik. “Coral Carol” er tænkt som en fortløbende helhed, og det er selvfølgelig også en dybt personlig stiløvelse, som båndserien Tambourhinoceros Tapes giver plads til. På den ene side er der en række (enormt tiltrækkende) ekstremiteter gemt i dette bånd, på den anden side er det gennemsyret af den legesyge og undervandsverden, som også kendetegnede “Grønflammeskoven” og hans tidligere band Oh No Ono, men i den grad er taget ud på elektroakustikkens dybere favne.

Når “Coral Carol” udkommer på Tambourhinoceros i denne måned, så bliver det selvfølgelig i Oh No One-familien, og det klæder både pladeselskabet og Nicolai Koch at flytte langt uden for mainstream med et vildt flippet og udpræget individuelt og kunstnerisk udspil, der er fuld af farver og idéer inden for en kontekst af fx web-psych og hypnagogisk pop. Specielt vocoder-soulnummeret for kat “Liquid Elvis” er et underligt varsel for, hvad der foregår inde bag skallen på PRE-Be-UN. Jeg selv opfatter båndet som en gådefuld abstraktion bestående af små plateauer med hver sin historie.

Tænk: James Ferraro møder Musique Concréte. Romantisk film-installation. Fri leg. Intelligent Dance Not-Music. Hypnagogik. Hashpinde. Showoff. I’ve got soul, but I’m not a soldier. Retro-futuristisk børnemusik for voksne med afstik til lydcollager og 60’er-pastiche.

Pre-Be-UN “Coral Carol” cs udkommer i november på Tambourhinoceros.