Passive/Aggressive

Passive/Aggressive

Mark Fisher: Kapitalistisk realisme (2021)

Mark Fisher: Kapitalistisk realisme
— Findes der ikke noget alternativ?

Oversættelse af Mathias Ruthner
Efterord af Macon Holt.

Udgives af Antipyrine & Passive/Aggressive, 2021

“Den lange mørke nat ved historiens afslutning er nødt til at blive forstået som en enorm mulighed. Den kapitalistiske realismes omsiggribende undertrykkelse betyder, at selv små glimt af politiske og økonomiske muligheder kan få en uproportionelt stor effekt. Den mindste begivenhed kan rive et hul i det grå forhæng, som har markeret handlingsmulighedernes horisont under den kapitalistiske realisme. Fra en situation, hvor intet nogensinde kunne ske, er alting pludselig muligt igen.” – Mark Fisher

160 sider.
Tilrettelæggelse: Mathias Kokholm
Tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern
ISBN: 978-87-93694-79-8

Bestilling:
A. “Kapitalistisk realisme” kan forudbestilles via antipyrine.dk til 100 kr. [normalpris 160 kr] frem til 31. maj.
B. “Kapitalistisk realisme” sendes til alle nye og nuværende Patreon-abonnenter via www.patreon.com/pasaggressive den 31. maj, 2021.

Forsideillustration: Claire Fontaine, In God They Trust (2005). Twentyfive-cent coin, steel box-cutter blade, solder and rivet.

Passive/Aggressive er non-profit.