Passive/Aggressive

Alexander Holm & Felia Gram-Hanssen – Kraftfulde elementer i lamenterende skær

Blog April 15 2016 sensoriskFolded

Af Nils Bloch-Sørensen

I januar udgav det nystartede selskab Sensorisk Verden ”Folded Earth / Double Exposure”, et værk af Alexander Holm og Felia Gram-Hanssen, der med sit udgangspunkt i musique concrète er en forlængelse af de to kunstneres tværmediale arbejder, der spænder fra performance over installation til lydkunst.

Pladen, der består af en blanding af reallyde, foley og modular synthesizer, er optaget over hele verden (fra Sydkorea til Danmark) og udgøres af to suiter: “Exposure I (water colours)” og “Exposure II (types of flow)”. Til sammen danner de et sansemættet univers, men rummer også store forskelle, der åbenbarer sig, når man går i dybden. Værket svinger konstant mellem meget konkrete rumligheder og langt mere abstrakte droner og insisterende gentagede lyde.

På “Exposure I (water colours)” er der – som titlen så fint afslører – vand i centrum. Her er vand, der løber, og regn, der falder. Dog er det ikke blot vandet, men alle fire elementer, der bliver omdrejningspunkt på “Folded Earth / Double Exposure”: Det er den knitrende jord, vi bevæger os over, kildens løb gennem stenbunden, vindens rusken i mikrofonerne og tordenens buldren over himlen, der danner rammen om pladen. Dette skaber en særegen oplevelse af rumlighed og taktilitet, der lader hele landskaber træde helstøbt frem for ens indre øje. Som lytter projicerer man et kropsligt nærvær ind i lyduniverset og lader sig føre, med mikrofonen som en fakkel i mørket, gennem realoptagelsernes spatiale udstrækninger.

Men det er en kropslighed, der fragmenteres, når de homogene spatiale udstrækninger abrupt fjernes og erstattes af langt mere intime rumligheder eller af kontrasterende lyde. Pludselig går man fra åbne vidder til droner og piskende loops. Det skaber, særligt på “Exposure II (types of flow)”, en nærmest klaustrofobisk følelse og destabiliserer med voldsomhed det harmoniske og dvælende, der er ved at lytte til elementernes udfoldelse.

Elementernes tilstedeværelse skaber en nærmest urinstinktiv forbindelse mellem lytter og værk. Man lytter til naturens rytmer og lader sig svøbe i en jord, der er uberørt af mennesker. At lytte til “Folded Earth / Double Exposure” giver mindelser om Bill Violas videoværker og hans arbejde med en præ-diskursiv naturforbindelse ved at skabe en oplevelse af temporal suspension. De rytmer, der præsenteres på “Folded Earth / Double Exposure” synes ikke at være progressioner i tid, men henviser snarere til naturens uendelige rytmer: vandets uendelige pulseren, vindens uendelige bevægelser.

Hvor “Exposure I (water colours)” skaber denne oplevelse af elementær sameksistens, brydes den lige så kraftfuldt på “Exposure II (types of flow)”, hvor et langt mere industrielt lydbillede fremskrives. Her er lyden af regn og vand erstattet af industrielt maskineri og metal – af mennesket fanget i metallet, fristes man næsten til at sige. Det skaber en skærende kontrast mellem det åbne i det naturlige og det klaustrofobiske i det mekaniske og efterlader oplevelsen af de kraftfulde elementer i et lamenterende skær.

Info: Ud over “Folded Earth / Double Exposure” kan også Sensorisk Verdens to øvrige udgivelser, “Astral Triade” af Arm og “1” af Kristoffer Raasted, høres i fuld længde via SOUNDS.