Passive/Aggressive

count 0 – En manifestation af technoens potentiale

April 24 2015 count0

Af Alexander Julin

Count 0 er navnet på et nyligt opstartet technoselskab med base i København. Indtil nu har selskabet demonstreret en bred musikalsk spændvidde med udgivelser, der enten har haft fokus på ren melodi eller rå støj inden for de ligeledes brede rammer, technoen som genre indebærer – eller i hvert fald burde indebære i count 0’s optik.

Med debutudgivelser fra Generic Face, Second Heart og Funeral Future er selskabet langsomt ved at bryde med technoen som et genremæssigt “klaustrofobisk begreb” for til gengæld at folde det ud i dets fulde mening. Technoen skal tages tilbage til sin oprindelige natur, og denne proces involverer både et teknisk aspekt – i kraft af en uortodoks tilgang til hardware og diverse esoteriske kilder – og et ideologisk plan, hvor det handler om at tage genren tilbage til den “pionerånd”, der til start prægede genren, som count 0 selv formulerer det. Det skal dog ikke forstås som et udtryk for en tilbageskuende dyrkelse af genren, men en mulighed for at kunne åbne den på ny.

Inden etableringen af count 0 havde bagmændene til deres ærgrelse måttet erkende, at technoen ikke havde den samme progressive udvikling eller form for scene herhjemme, som tilfældet var i Tyskland med især klubberne Berghain og Tresor. Således er intentionen med count 0 også at fremme nyt potentiale og manifestere det inden for genren i Danmark, på samme måde som f.eks. Posh Isolation har medvirket til at fremme og udvikle industrial og noise.

Samtlige count 0’s udgivelser er også kendetegnet ved den iøjnefaldende æstetik, der fremstår obskur eller dunkel. Både med den visuelle æstetik og selve musikken forsøger selskabet og dets kunstnere altid at fortælle en form for historie og at fylde en tom symbolik med ny mening. Eksempelvis tager den seneste count 0-udgivelse med Second Heart afsæt i en symbolik med referencer til slavisk folklore, Kabbala og månens sfære, der æstetisk såvel som indholdsmæssigt danner en tematik om dét at bryde med skabelsens rammer. Derved bliver musikken også et kommunikationsredskab, der afhænger af lytteren for at blive afkodet og hørt.

Info: count 0 er senest aktuelle med udgivelsen af Second Hearts eponyme EP. Tidligere har selskabet udgivet et bånd med Funeral Future og en 7″ med Generic Face.