Passive/Aggressive

Visible Cloaks “Reassemblage” – Et forsøg ud i musikalsk globalisering

Blog February 16 2017 unnamed

Af Alexander Julin – Photo credit: Jonathan Sielaff.

Den amerikanske eksperimental-duo Visible Cloaks (Spencer Doran og Ryan Carlile) følger op på deres to første udgivelser fra 2015 med LP’en “Reassemblage”. Albummet, der udkommer på RVNG, har adskillige lighedstegn med andre nutidige moderne ambientudgivelser, såvel produktionsmæssigt som via sin brug af ofte glitchede melodi-fragmenter. Hvad der derimod hæver udgivelsen over langt hovedparten af ambientudgivelser fra (måske ikke blot) de seneste år, er gruppens afsæt i en interesse for musik fra bl.a. den fjerde verden.

En interesse (eller fanatisme) for det fjerne og eksotiske er selvsagt ikke nødvendigvis en positiv tilgang til at skabe musik. Grunden til, at det fungerer i dette tilfælde, er, at det fremstår som så underspillet en rød tråd i samtlige af udgivelsens numre. De glitchede melodistykker og den digitale instrumentering ekkoer af en lyd, der uden tvivl har et ophav i en ikke-vestlig musikkultur, men Portland-duoens frie leg hermed tenderer aldrig over i en negativ og kitschet romantisering eller kolonial assimilering. I stedet udviskes grænserne – efterhånden som man giver sig hen til “Reassemblage” – mellem, hvad der lyder (eller kunne have lydt) stemt af én specifik geografi kontra en anden.

Det sker dog ikke som et overgreb – eller en hvidvaskning – af andre musikkulturer. “Reassemblage” fremstår snarere som et forsøg på at indkapsle en gensidig inspiration mellem østlig og vestlig populær- og/eller folkemusik, netop i denne langsomme opløsning af dikotomien herimellem, og Visible Cloaks undgår både at miskreditere projektets egne oprindelige inspirationskilder uden for vesten og at romantisere dem unødvendigt. Resultatet havde formentlig været knap så vellykket, hvis der eksempelvis var gjort brug af rå feltoptagelser eller umodificerede instrumenter. En sådan tilgang havde alt andet lige blot resulteret i en eksplicitering af forskellen mellem moderne vestlig ambientmusik og traditionel folkemusik fra andre verdensdele.

Det giver derfor mening at høre “Reassemblage” som en musikalsk globalisering, hvor sanseimpulser åndes ind i et ellers eksplicit syntetisk og digitaliseret projekt. Et projekt, der artikulerer og dekonstruerer sit tværkulturelle inspirationsgrundlag og skaber et udtryk blottet for geografisk stedslighed.

Info: “Reassemblage” udkommer på RVNG 17.februar.