Passive/Aggressive

Equis – Dansk collage-komponist afsøger nye sprog mellem hypnagogiske symfonier og abstrakte støjsendere (interview)

Feature December 11 2015, af passive/aggressive xeniafeature

Af Simon Christensen

Equis er navnet på et soloprojekt af saxofonist og komponist Xenia Xamanek Lopez (også Boujeloud etc.), der arbejder på tværs af elektroniske samples, realoptagelser og konkretmusik i et særpræget lydunivers. Lydkilderne er ukendte, og man bevæger sig på tværs af plateauerne – lidt ligesom en bilradio, der skøjter hen over et FM-bånd med befærdede baggrundslyde, koralmusik, jazz-outtakes og en støjsender.

Den dansk-honduranske musiker har med sit første bånd “Men’s Health” skabt et dystopisk værk, der excellerer både ved sin orkestrerede kraftfuldhed og sit enormt varierede output. Man ved aldrig rigtig, hvad der refereres til, men i stedet bliver man bevæget rundt i sådan en slags Cooper’s Dream i København 2015. Vi befinder os mestendels i en æstetik af analoge effekter og reallyde, der bliver cuttet og strakt, men iblandt er der også hørespil, montager og (hvad der umiddelbart kunne være) en blanding af originalt materiale og samples.

Selvom jeg normalt ikke forsøger at referere nummer for nummer på en udgivelse, giver det vildt god mening i Equis’ tilfælde, fordi numrene adskiller sig markant fra hinanden. “Lanes” lyder som et science fiction-oplæg med en symfoni af Penderecki, Ligeti og en fjern undertone af Miles Davis fra Columbia-perioden i slutningen af 50’erne. “Lo Maté” har et rastløst beat og sang, der ændrer pitch i en slags dadaistisk vrøvletechno. “Hoftebøjet Skrue” er en blød dyne over et avantgarde-kor, som ender i en mekanisk selvdestruktion. På B-siden starter “Bolas” klart mere ambient og hypnagogisk, mens det bærende element på “Ur Combination” er en tysk fortællerstemme og et mylder af små melodilinjer, der snurrer i en malstrøm af synth og saxofon (?) og minder mig lidt om abstrakt techno a la Lotic eller Frieder Butzmanns PAN-udgivelse.

Fælles for udgivelsens fem tracks er dette gradvise skred fra de forståelige lydkilder og struktur til den egentlige symfoniske og harmoniske opløsning, der vel også et eller andet sted er den fantastiske oplevelse her: At et kassettebånd kan føles som lydsiden til fem storfilm, der alle har undergang som objekt. Både titlen “Men’s Health” og hvordan værkerne kan fremføres live, har jeg endnu til gode at forstå.

Passive/Aggressive: Hvordan er projektet opstået, og hvad er Equis for et udtryksrum for dig?

Xenia Xamanek Lopez: “Equis’ identitet er opstået noget tilfældigt, hvor jeg har skabt noget musik, uden at tænke så meget over koncept eller hvor det skulle ende til at starte med. Jeg tror, det har fået en eller anden rød tråd, fordi jeg har lavet musikken over en forholdsvis kort periode, et bestemt tid og sted, hvor jeg tænkte og komponerede på en bestemt måde. Når jeg nu laver nyt materiale, forholder jeg mig meget til grundlaget fra det forrige, men uden at lukke af for nye former og strukturer.”

P/A: Hvordan er “Men’s Health” sat sammen? Kan du løfte lidt af sløret for, hvad der er originale indspilninger, og hvad der er samples?

XL: “Jeg ser det her Equis-bånd meget som collager, hvilket også har været en trådene til at binde det sammen. Det indspillede materiale er en blanding af mange forskellige ting. Jeg har også taget en masse ting rundt omkring f.eks fra Kecak, Iannis Xenakis, Celia Cruz og et Kurt Schwitters-digt. Jeg ved ikke, om jeg overtræder nogle copyrightregler her. Men jeg synes, at copyrights er et underligt begreb. Generelt er mit forhold til det, at hvis man har taget noget, andre har lavet og sat det i nogle helt andre rammer, så er det noget nyt – noget andet. Også selvom man måske stadig kan høre, hvor det oprindeligt kommer fra.

Meget af det materiale, jeg bruger, er dog egne indspilninger, som jeg har samplet. F.eks er “Bolas” lavet af udelukkende samples fra et indspillet lille værk, jeg har skrevet for bratsch, cello, kontrabas og slagtøj. En slags remix af mig selv. Det er lidt det samme med “Hoftebøjet Skrue”. Det er saxofon, jeg har optaget med kontakt-mic fra min hals og samplet. Her er det bare indspillet som en form for struktureret improvisation, hvor de enkelte samples er organiseret i et system, jeg har sat op. “Lanes” er meget anderledes bygget op, omkring en holistisk tanke. Kort fortalt: idéen om, at alt er cirkulært, og alle cirklers baner hænger sammen og influerer hinanden på trods af forskellige varigheder og størrelser. Idéen om at samle ting, der kører i baner, i det mikro- og makroskopiske, forsøge at finde sammenhængen. Lydene, jeg bruger her er f.eks. optagelser af satelitter, Xenakis-samples og Kecak, som jeg synes har en eller anden kosmisk kvalitet. Men jeg holder mig aldrig slavisk til at følge disse tanker og udgangspunkter. Til sidst handler det altid om at lave en komposition, jeg synes lyder godt. Jeg laver musik, fordi det er sådan, jeg udtrykker mig. Jeg kan ikke lade være. Hele det her bånd er lavet på Nørrebro i mit gamle øvelokale og værelse; en ret indadvendt process.”

P/A: Jeg synes, det er et enormt spændende bånd, fordi det rummer en symfonisk kvalitet og senere en dekonstruktion. Hvordan og hvorfor er netop de her fem tracks sat sammen?

XL: “De her tracks er sat sammen, fordi de alle er en slags collager, samtidig med at de alle er lavet med et meget åbent forhold til, hvad det færdige “produkt” skulle blive, f.eks. ved udvælgelsen af samples og referencer til stilistiske træk fra forskellige definerede genrer som fx salsa og techno eller ny kompositionsmusik (som jo også i virkeligheden kan være ret meget). Jeg synes, det er spændende at arbejde med referencer; forsøge at stille dem op for netop at nedbryde dem igen. Fx med “Lo Maté”, som jeg ser som en slags gabber med salsa, men alligevel overhovedet ikke.”

P/A: Der foregår et eller andet trans-europæisk her, en masse forskellige sprog osv. Hvad betyder sproget og talestykkerne på den her udgivelse?

XL: “Jeg har latinamerikanske rødder, fra min fars side, i Honduras og Nicaragua. Jeg synes, det er spændende at blande sprog sammen (både i forhold til titler og i musikken), især de sprog jeg selv taler og har en tilknytning til, dansk, spansk og engelsk. Der sker noget med det lydlige udtryk af ord, når forskellige sprog høres sammen. Fokus bliver sat mere på lyden af ordene, hvilket jeg synes er sjovt at arbejde med. Jeg prøver samtidig at sætte de forskellige sprog lige, så der ikke er et sprog, der er mere vigtigt eller rigtigt at bruge end et andet. Det er mere, hvad der giver bedst mening i situationen, og hvordan lyden af ordene er. I “Ur Combination” er det desuden et dadaistisk Kurt Schwitters-lyddigt læst op af computer (“Ursonate”).”

P/A: Er noget af det samplede materiale film, eller er det eventuelt tænkt som filmmusik?

XL: “Nej, men det kunne da være sjovt nok at bruge til film. Jeg har også selv lavet en lille musikvideo til “Ur Combination” og en lang film til mit live-set, men det er kommet til bagefter.”

P/A: Jeg kommer jo til at tænke både på Ligeti, ny abstrakt techno og filmmusik, når jeg hører det her. Hvad har du tænkt over som pejlemærker? Hvad foregår der, når du komponerer/improviserer under dette navn?

XL: “Jeg er inspireret af mange forskellige ting, alle former for musik (f.eks. Ligeti og techno, så det er jo meget godt ramt), samtidig alt muligt andet, biologi, arkitektur, arkæologi, fysik osv osv osv. Jeg har slet ikke tænkt filmmusik, andet end at f.eks. Ligeti og anden musik, jeg er inspireret af, bliver brugt i film, men det er slet ikke den vej rundt, jeg har tænkt det. Det er ofte en inspiration, en idé om noget – en tanke, et billede, en struktur etc., som er startskuddet, når jeg komponerer til Equis. Nogle ting starter eller opstår også ved improvisation, men det er mere de nye ting, som ikke er udgivet endnu. De ting er lavet meget mere ud fra mit live-setup – hvad det kan, og hvilke begrænsninger det har, kombineret med den anden fremgangsmåde med samples og idéer.”

P/A: Hvordan opfører du de her ting live, og hvad er din plan med Equis i fremtiden?

XL: “Live er det ret anderledes end “Men’s Health”. Mit setup består af forskelligt hardware, analog moduling-synth/sequencer, mixer-feedback, et par pedaler og computer, hvorfra jeg bruger samples osv. Jeg har det med at ændre en lille smule, hvad jeg har med, for hver koncert jeg spiller. Nogle af de indspillede kompositioner har jeg lavet andre liveversioner af, men i det live-set jeg kører med lige p.t., er det stort set nyt materiale det hele. Der indgår altid improvisation, når jeg spiller live, selvom forløbet er ret planlagt. Men ved tit at ændre lidt på mit setup prøver jeg at holde det levende, hvilket er ret vigtig for mig. Jeg har en udgivelse på vej, som kommer her i starten af 2016, som faktisk netop er en version af mit nuværende live-set.”

Info: Equis “Men’s Health” udkom tidligere i år på Infinite Waves og er udsolgt fra forlæggeren. Nyt materiale er på vej i starten af 2016.