Passive/Aggressive

Passive/Aggressive

Rasmus Juncker – En musikalsk fravristelse af sanserne (interview & mixtape)

Mixtape October 6 2018, af Alexander Julin foto_2_edited

Interview af Alexander Julin, foto af Neal Mcqueen

Rasmus Juncker begyndte at producere musik tilbage i folkeskolen, men det blev først på den anden side af flere års musikstudier, at trangen til selv at producere for alvor vendte tilbage. Med udgangspunkt i bl.a. klassisk minimalisme og filosoffen Deleuzes læsning af Immanuel Kant forsøgte Juncker at skabe sit eget personlige udtryk, der ikke blot var sammenfaldende med hans musikalske inspirationskilder.

Inspirationen forblev dog ikke udelukkende på et teoretisk plan, men affødte også en række eksperimenter. Sammen med en danser undersøgte han, hvordan man kunne fjerne flest mulige sansepåvirkninger ved at opholde sig i “sensory deprivation tanks” eller i lyddøde rum: “Efter flere ugers undersøgelser indså jeg, at jeg kunne oversætte denne fravristelse af sanser til min musikalske proces.”

I år formåede Juncker at manifestere eksperimenterne musikalsk på debutalbummet “Ophold”, der udkom i sommer. P/A bringer et interview med Juncker om tankerne bag og tilblivelsen af albummet, og Rasmus Juncker har samtidig lavet et mix, der afspejler nogle af hans musikalske inspirationer.

P/A: Hvad er din musikalske baggrund, og hvordan kommer den til udtryk på “Ophold”?

RJ: “Jeg begyndte sammen med mine venner at producere elektronisk musik og DJ’e da vi gik i omkring 7. klasse. Jeg har desuden spillet trommer, siden jeg var helt ung, og da jeg kom i gymnasiet, valgte jeg at fokusere mere på at udvikle mig som trommeslager og begyndte at spille meget jazz og improvisationsbaseret musik. Efter fleres års musikstudier kom trangen til at producere eget materiale langsomt igen. Jeg var bl.a. draget af klassiske minimalister som Steve Reich og Arvo Pärt, og jeg ønskede at fordybe mig i komposition snarere end produktion. Det var utroligt svært at finde frem til et eget udtryk, som jeg ikke følte trak for meget på mine forbilleders lyd, og af den grund endte det med at blive en lang vej, hvor jeg i sidste ende fandt en meget konceptuel og eksperimenterede tilgang til skabelsen af pladen.”

P/A: Kan du fortælle lidt om dine inspirationskilder til albummet? Du har bl.a. nævnt at både Immanuel Kant og såkaldte “sensory deprivation tanks” har spillet en vis rolle. Hvordan?

RJ: “Pladens koncept blev til igennem en undersøgelse, jeg arbejdede på sammen med en danser. Vi undersøgte, hvordan man kunne fjerne flest mulige sansepåvirkninger ved at opholde sig i “sensory deprivation tanks” samt opholde sig i længere tid i lyddøde rum. Efter flere ugers undersøgelser indså jeg, at jeg kunne oversætte denne fravristelse af sanser til min musikalske proces. Jeg læste nogle værker af filosoffen Gilles Deleuze, der beskriver Immanuel Kants definition af denne tilstand som et “Cesura”, altså et ophold imellem to tilstande, og termen benyttes også inden for musikalsk notation, hvor cæsuren giver musikken et kort ophold. Det bliver på en måde en spænding samtidig med afspænding, og jeg fandt det interessant at forsøge at skabe musik, der kunne afspejle den tilstand.”

P/A: Havde du på forhånd en idé om, hvad du gerne ville skabe med albummet, eller var det snarere noget, du fandt ud af undervejs?

RJ: “Det overordnede fokus var en undersøgelse af Cesura som tilstand. Men for at nå frem til det var jeg nødt til at slippe alle forventninger og forudindtagede idéer om, hvordan jeg kunne nå derhen. Det gjorde jeg ved at lade de inviterede musikere improvisere længere passager i en given stemning for efterfølgende at forme udtrykket. Så musikken og mine forventinger ændrede sig radikalt for hver eneste dag i studiet, da jeg ikke kunne forberede på forhånd, hvad vi ville finde frem til.”

P/A: Hvor og hvordan har du produceret kompositionerne på “Ophold”?

“Lokationen spillede bestemt en afgørende rolle i min indspilningsprocess. Jeg studerer lyddesign på Den Danske Scenekunstskole og har i den forbindelse adgang til de tre sammenhængende lydstudier, der er på stedet. Der har jeg min samling af synthesizere og effektmaskiner og kan ligeledes benytte stedets omfattende samling af udstyr til forskellige formål og eksperimenter. Det var ekstremt inspirerende at gå i dybden med alternative indspilningsmetoder samt gøre egne opdagelser inden for mikrofonteknikker. Jeg inviterede på skift musikere ind for at improvisere oven på de improvisationer, jeg havde skabt sammen med den foregående musiker. Efter at have indspillet synthesizers, guitar, kontrabas, strygekvartet og percussion stod jeg med en masse materiale, som jeg brugte det efterfølgende stykke tid på at sammensætte til de færdige produktioner. Jeg forsøgte at indfange de momenter af skønhed, der kan opstå, når der er en løs forbindelse i guitarforstærkeren, når der pludselig er støj på en optagelse, eller når bassisten og strygerne varmede op. Det var enormt inspirerende at arbejde med spontan komposition på den måde, og jeg føler, at jeg igennem det fik nøjagtigt det udtryk, som jeg ikke vidste, jeg ville have på pladen.”

P/A: På “Ophold” har du bl.a. samarbejdet med en række andre solister samt kvartetten Halvcirkel. Hvad har været den største fordel og udfordring ved at samarbejde med flere musikere om udgivelsen?

RJ: “Jeg valgte en bred gruppe af musikere fra mit netværk, der alle sammen har inspireret mig i deres egne projekter. Halvcirkel havde jeg hørt spille flere gange og var betaget af deres stil og repertoire. Men det var først, da jeg hørte dem spille flere timers fuldstændig fri improvisation i Hillerødgade-badet, at jeg var sikker på, at jeg skulle have dem med indover. De var utroligt åbne over for min tilgang og forstod meget hurtigt, hvor jeg kunne mærke, at vi skulle hen musikalsk. Det førte til nogle meget smukke passager, som jeg senere kunne kombinere med andre indspilninger.

Inden Halvcirkel havde jeg haft Sebastian Garst Kropp på keyboard/synthesizer i studiet i nogle dage. Han havde taget en masse utroligt spændende instrumenter med, og jeg kunne mærke fra første patch, at det blev godt! Vi fik lagt de første mange lag af synthesizer, og det blev fundamentet for alle fremtidige indspilninger. Efterfølgende kom guitaristen Rasmus Krogh samt Vincent Ruiz på kontrabas forbi. Netop fordi det var helt åbent, hvad der skulle ske, fik vi nogle virkelig gode idéer ret hurtigt. Det var som sådan ikke nogle udfordringer i forbindelse med at arbejde med flere musikere. Jeg opdagede, at hvis jeg havde dem på egen hånd i stedet for alle sammen på samme tid, kunne vi gå meget mere i dybden, hvilket var essentielt for at finde frem til idéerne.”

P/A: Hvordan vil du selv beskrive det musikalske udtryk på “Ophold”?

RJ: “Det endte som en plade, der samler trådene imellem min tid som trommeslager i jazz og improvisations-sammenhænge, min fascination for moderne klassisk komposition og min mere elektroniske producerbaggrund. Den har fået et ambient univers, hvor jeg har forsøgt at skabe en så tæt forbindelse mellem klassisk klingende elementer og komplekse synthflader som muligt. Jeg forsøgte også at undersøge, hvordan jeg kunne opløse instrumenternes egen klang i mixet, hvilket især høres på “Cyklus”, hvor det eneste instrument er en pulserende og forvrænget guitar, jeg har processeret efterfølgende.”

P/A: Hvilken rolle har improvisation spillet i skriveprocessen af albummet?

RJ: “Improvisation var altafgørende i skabelsen af albummet. Jeg skar helt ind til benet og fjernede alle forhåndsidéer og forventninger for at lade improvisation lede. Dels musikalsk improvisation, men også improvisation i min rolle som producer. Jeg benyttede metalplader i stedet for bækkener, brugte faseforskydninger fra mikrofonplaceringer og brugte forvrængede optagelser. Det er en metode, jeg er meget glad for at have fundet ind til, og jeg benytter den dagligt nu.”

P/A: Hvorfor har du valgt de givne artister i dit mix til os?

RJ: “Jeg har forsøgt at få mit mix til at repræsentere kernen af de forskellige inspirationer, der fascinerer mig. Der er fokus på musik, der også arbejder i krydsfeltet mellem instrumentalt og elektronisk. Der er eksempelvis værker fra tidlige inspirationer såsom trommeslager Ed Blackwell og Andrea Belfi, eksperimenter fra Roberto Musci og Hiele, betagende passager fra Jacob Anderskov, Suzanne Kraft og August Rosenbaum samt nye bekendtskaber som Son Ash, Boli Group og Birch. Mange har inspireret mig dybt, inden jeg producerede “Ophold”, og det har været en sand fornøjelse at få lov at kompilere det i et mix.”

Tracklist:

Suzanne Kraft  – Still Sick
Ed Blackwell – Near In
Roberto Musci – Woman Of Water And Music
Jacob Anderskov – String in B
Boli Group – Tension In Three Stages (Country)
RHVR  – Shady Palm
Aris Kindt – Swann & Odette
Andrea Belfi –  Cera Persa
August Rosenbaum – Rhizome
Birch – Empty Times
Hiele – Birdwatching
Terekke – l8r h8r
Son Ash – Singular

Info: “Ophold” udkom i juni på Kingdoms.