Passive/Aggressive

Året der gik – Frit, globalt og aktivistisk: 250 centrale udgivelser og 50 vigtige reissues fra 2019

December 13 2019, af mikkelarre
Damon Locks Black Monument Ensemble – foto: Daris Jasper

Af Mikkel A. Kongstad

Måske er kvantitet i sig selv i en pointe. Et vægtigt argument i form af en nærmest utømmelig ressource af overraskende og måske ligefrem overrumplende musikalske oplevelser, der står stærkt i hukommelsen, når 2019 som musikalsk år skal opsummeres? Det kan i al fald nemt føles sådan, når jeg her prøver at skabe en form for overblik i det hele og finde røde tråde, der er med til at forme fortællingen om 2019 i musik.

Og der er mange fortællinger fra 2019, der står stærkt og er absolut nødvendige at få med. Ikke alle kan nå at blive klemt ind i denne årsrevy, men det er i sig selv også en væsentlig pointe med denne liste på 250 centrale udgivelser fra 2019: Musikkens mange fortællinger er også et subjektivt anliggende, og deres vigtighed vil i stor grad afhænge af den enkelte lytter. Derfor er kvantitet i sig selv en vægtig pointe. Det handler om at indfange og opsamle, men ikke styre fortællingen, da denne også er til forhandling med såvel den enkelte lytter som med den samtid, den repræsenterer – og ikke mindst den fremtid, den vil blive mødt med, når man om mange år fra nu vil se tilbage på, hvad der tegnede 2019.

Playliste med numre fra (de fleste af) pladerne på top 125

Den nye musikverden vs. den gamle
Efterhånden som streamingtjenester og platforme som Bandcamp og Soundcloud bliver mere og mere styrende for musikkens verden med alt, hvad det indebærer af nye distributionsmuligheder og indtjeningsudfordringer, former sig en ny virkelighed og nye muligheder for musikken. Samtidig har lettere adgang til produktions- og distributionsmidlerne efterhånden skabt grobund for en ny, mere uhæmmet og målrettet kunstnerisk udfoldelse, der samtidig afspejler internet- og globaliseringskulturens frie vandring af idéer og derigennem genveje til andre, geografisk fjernere kulturer. Det betyder umiddelbart to ting, hvilket også spejler sig i denne årsliste.

For det første er der formet nye musikalske ruteplaner, der sikrer at kunstnere som danske Yngel lettere kan tage til Indonesien og lave en plade med indonesiske Teguh Permana i et mere mobilt og tilgængeligt lydstudie, ligesom hollandske Young Marco eller skotske Sunny Balm har kunnet lave plader, der så at sige genskaber kontakten til/med deres fædrende kulturelle ophav i Indonesien og Vestaustralien. 

Og så er der skabt en ny frihed, om man vil. En frihed i musikken, der betegnes ved, at vi ser en opblomstring af musik, der ikke er dikteret af markedets krav og forventninger til musikken som noget, der skabes efter en genkendelig skabelon, men i stedet giver kunstnere mulighed for at undersøge nyt musikalsk terræn uden hensyntagen til de gammeldags indlejrede økonomiske incitamenter og industriens forventning om musikken som et produkt, der let kan afsættes til et specifikt marked. Det betyder helt konkret, at kunstnere i større grad er fritaget for forventningen om, at musikken er en primær indtjeningskilde, men langt mere er en kunstnerisk hobby eller et frit produkt, der bliver skabt uden hensyntagen til kapitalismens indgroede incitamentstruktur og i stedet udfoldes og formes frit efter kunstnerens egne ønsker og ambitioner. Ny fri kunst, hvis man skal være lidt højstemt.

Samtidig giver den nye virkelighed med streamingtjenester og distributions- og formidlingsplatforme som Bandcamp helt nye muligheder for, at musikken kan finde sit publikum uden om de gamle ronkedorer i musikformidlingsbranchen, hvis opdrag det tilsyneladende fortsat er at reproducere den gamle, elitære struktur – og hvis primære formål er at fastholde musikken som et underligt miskmask af et let afsætteligt, publikumsoptimeret masseprodukt.

Nå, men hvis nu den dominerende formidling af musik flugtede med den nye virkelighed, ville man om 2019 kunne sige, at året især har været kendetegnende ved denne nye frihed, hvori musikken er sat fri som aldrig før, og kunstnere mere end nogensinde har omfavnet de nye potentialer for frie musikalsk nysgerrige undersøgelser, globale internet-faciliterede alliancer og politisk aktivisme.

Aktivisme, fortidskontakt og global nysgerrighed
Ét af de pladeselskaber, som står allertydeligst i denne fortælling, er det Chicago-baserede International Anthem, der med et bredt fokus på jazz og aktivisme har leveret nogle af de mest centrale udgivelser i år. International Anthem har med et firkløver af uafrystelige udgivelser fra Damon Locks Black Monument Ensemble, Angel Bat Dawid, Jaimie Branch og Resavoir præsenteret verden for en revitalisering af den politisk-spirituelle jazz fra 1970’erne og samtidig vist, hvordan denne ikke bare er et forvirret nostalgitrip ansporet af spiritual-jazzens genopblomstring, men en vægtig musikalsk rød tråd, der løber gennem historien via jazz, aktivisme og hiphop (og samplekultur), og som på ingen måder er færdig med at være både aktuel og et inspirationsværktøj til at tænke i nye kreative, kompositoriske baner.

Derfor lander Damon Locks Black Monument Ensemble også på pladsen som årets vigtigste (og “bedste”) udgivelse, da den ikke bare en jazz-aktivistisk gave til 2019, men også repræsenterer en stærk musikalsk mikro-innovation, der sker i naturlig forlængelse af og kontakt med dén jazz- og hiphop-kultur, den søger at revitalisere. I en forunderligt naturlig parring af 808-trommemaskiner, jazz, aktivisme og sangskrivning baseret på sampling af borgerrettighedsslagsange skaber Damon Locks Black Monument Ensemble et særdeles relevant bud på politisk-spirituel aktivisme og musikalsk nysgerrighed født ud af en fornyet kontakt med den nærmeste fortid på “Where Future Unfolds”, der står som 2019’s vægtigste udgivelse.

Resavoirs album af samme navn er en anden af International Anthems mest bemærkelsesværdige udgivelser fra i år. Noget så uhipt og ubesværligt som tidløs jazz, der bobler over med varme vibrationer og uopslidelige melodier. Det er på én gang et nik til de progressive, elektriske og elektroniske sider af jazz-fusion, men er samtidig svøbt i en hinde af ubestemmelig nostalgi, hvor mindet om jazzen som et varmt masserende fællesskabs- og feel-good-apparat synes at være ledestjerne.

Et andet helt centralt selskab i 2019 er Glitterbeat Records, der med uafrystelige udgivelser fra bl.a. Ustad Saami, Aziza Brahimi, 75 Dollar Bill, Park Jiha, Altin Gün og Sírom for alvor fik bevidst væsentligheden af deres globale profil dedikeret til at formidle musik, der transcenderer kulturelle fordomme og samtidig skyder et uopretteligt hul i den tåbeligt ignorante idé om verdensmusik som én genre. Globale teksturer og lokale traditioner samles på unik vis i hver og én udgivelse med Glitterbeat-logoet plastret på, og 2019 må betegnes som selskabets stærkeste år hidtil. 

Den 75-årige pakistaner, Ustad Saami, skabte med “God Is Not a Terrorist” et både sekulært og politisk modsvar til ekstremismen, men gav samtidig plads til åndelige nuanceringer, der sjældent betegner den politisk kidnappede debat om globalisering, religion og lokale traditioner. Aziza Brahimi, der er opvokset i Vestsaharas Saharawi-flygtningelejr, gav med “Sahiri” stemme til dét Saharawi-folk hun kæmper for at repræsentere på et globalt marked, og tilbød samtidig nye musikalsk nysgerrige veje til at fremhæve det historiske, globale fællesskab, der er mellem det afrikanske moderkontinent, Europa og Sydamerika. I sig selv et nødvendigt budskab i en stadigt nationalt orienteret politisk verden styret af historieløs fremmedhad og globaliseringsangst. Samme tendens synes at gå igen i tilfældet med Kefaya And Elaha Soroors “Songs of Our Mothers”, der udkom på noget så uventet som et klassisk indierock-selskab som Bella Union. Hvilket må betragtes som vidnesbyrd om, at den globale musikkultur er ved at være så central og uundgåelig, at den nu også er ved at vinde indpas på selv de mere traditionelle, genretypiske pladeselskaber.

De slovenske folk-avantgardister Sírom viste med den poetisk betitlede “A Universe That Roasts Blossoms for a Horse”, at de slet ikke er færdige med at kortlægge nye genretranscenderende muligheder i spændingsfeltet mellem lokal folklore, amerikansk minimalisme og avantgarde. Samme intention kan spores i så forskellige udgivelser som koreanske Park Jihas “Philos” og amerikanske 75 Dollar Bills “I Was Real”, der på hver sin facon lykkedes med at gøre deres andet album til en fornem videreudvikling af et unikt musikalsk formsprog.

Nye åndelige fællesskaber og musikalske innovationer
Et andet afgørende sted, hvor musikken i 2019 udmærker sig, er inden for den mere æteriske og rituelle side, hvor et væld af udgivelser på hver sin vis synes at dyrke og søge efter nye åndelige fællesskaber med musikken som et fællesskabsskabende ritual. Hos Kali Malone blev den kristne kirkes orgelmusik konverteret til sekulær, dronende meditationsmusik på “The Sacrificial Code”. Sunny Balm reflekterede over den vestlige kolonialismes ødelæggelse af det vestaustralske Whadjuk-folks habitater gennem en både nærværende, reflekterende og eksperimenterende elektronisk troposfære. Græsk-armenske Kolida Babo forbandt græsk jazz, armensk folklore og abstrakt elektronisk musik til en slags meditativ trans-europæisk kosmische jazz-musik, mens danske kunstnere som Anders Vestergaard og Sofie Birch på hver sin vis gav fornemme bud på, hvordan musikken kan dyrkes som et lokalt forankret ritual med et internationalt perspektiv og publikum. Ligeledes må Teguh Permana & Yngels skrøbeligt meditative og bevidsthedsudvidende impro-møder mellem dansk avantgarde og indonesisk musikkultur her fremhæves som et af årets mest personlige musikalske produkter. 

Norsk-svenske Anton Eger, den congolesisk-belgiske producer Nkisi og polske Innercity Ensemble (nu med vokal) gav uforlignelige eksempler på genreudvidende udskejelser, der med sikkerhed vil stå som sikre navigationspunkter langt ude i fremtiden, når folk søger tilbage for at finde en komplet egenrådig kosmologi at hente ny inspiration fra. Trommevirtuos Anton Eger tog Frank Zappas rastløse, labyrintiske kompositionstænkning, blandede den med Joe Zawinuls synth-jazz-eksplorationer og overførte den til en slags live-electronica-jazzet kontekst. Derigennem åbenbarede han muligheden for at genstarte den musikalske legesyge som andet end et fy-ord. 

Et andet sted viste Nkisi nye potentialer for at arbejde i spændingsfeltet mellem gabber-beats og pan-afrikanske rytmer i søgen efter en slags ny beat-kosmologi, imens polske Innercity Ensemble med succes lod Jakub Ziolek arbejde videre med studiet som en ekstra musiker, og bl.a. plottede vokaler (og andre dubs) ind i post-produktionen på “IV”, der dermed fik vist nye, drømmende indie-prog-elementer af gruppens i forvejen sirligt blomstrende og genrefrie impro-musik/meditations-etno-jazz-minimalisme.

En anden tendens er mængden af vellykkede videreudviklinger på velkendte genrer og mere genkendelige, eller lettere håndtérbare, musikalske udtryk. I denne kategori finder vi Laura Cannells fortættede og folkinspirerede violin-loop-kompositioner og Hania Ranis minimalistiske klavermusik, der begge nok virker som viderebearbejdning af dyderne Steve Reich eller Philip Glass, men alligevel fremstår som komplet selvstændige og overbevisende takes på en fornyet og særdeles fængende tænkning af såvel amerikansk som europæisk minimalisme.

Andre steder på listen finder vi nye friske bud på spiritual jazz anno 2019, hvor den primære inspiration skal findes i det musikalske udtryk snarere end i den politisk-spirituelle dimension fra 70’er-jazzen. På Matthew Halsalls “Oneness” finder vi proto-materialet til hans Gondwana-orkester og den folk-fusion-opvarmede, organiske take på den spirituelle jazz, vi senere skulle møde på gruppens udgivelser. Disse tidlige optegnelser og eksplorative sessions er nu udsendt som en slags krølle på halen på Gondwanaorkestret, som samtidig er sendt midlertidigt på pension, for at Halsall kan genopfinde sig selv på ny. Hos både amerikanske Brahja og østrigske Muriel Grossmann ser vi ligeledes spiritual-jazzen som et musikalsk gangbart produkt i 2019, alene i kraft af de to kunstneres respektive, inspirerede bud på, hvordan små nytænkninger og musikalske koblinger kan løfte udtrykket ind i en ny tid, hvad enten det er greb hentet fra no-wave og surf-musik, eller inspirationen er hentet fra nætter på Ibiza.

Playliste med numre fra rundt regnet alle plader på placeringerne 126-250

De seneste års bevægelser er blevet til én samlet strøm
2019 er på mange måder unikt år. Alene i kraft af den overvældende mængde af bemærkelsesværdige plader, men også i form af en række signifikante strømninger på tværs af det musikalske verdenskort, der udgør en ny tendens, som vi har set eksempler på de seneste par år, men som i år stod i fuldt flor og samlede disse bevægelser i nærmest en fælles – politisk – strøm.

Mest markant er genfødslen af den politiske, aktivistiske musik; de genrenedbrydende, globale alliancer, som viser multikulturens røde tråd mellem nutid, fortid og fremtid; samt opblomstringen af ny fri, ikke-økonomisk styret lyst til at udforske musikkens potentialer uden om skabeloner skabt for at imødekomme markedets forventninger om genkendelighed.
Alle tre eksempler kan ses som et udtryk for en ny politisk motiveret tilgang til dét at skabe musik i 2019. Ikke nødvendigvis som et ideologisk fænomen, men nok snarere som en naturlig og selvfølgelig konsekvens af kapitalismen, globaliseringen og internetkulturen: Vi rykker nærmere sammen, i nye fællesskaber og forsøger at finde tilbage til de kulturelle og historiske forbindelser, vi altid har haft, for bedre at kunne formulere et nutidigt modsvar til fremmedhadet, nationalismen og de store politiske og globale krisers fremmedgørende effekter. Samtidig giver manglen på indtjeningsmuligheder for den ikke-kommercielle musik helt nye muligheder for at bevæge sig videre og længere ud i dristige kompositionstænkninger og nysgerrige, umulige alliancer på tværs af genrer og nationale skel.

Årets plader

 1. Damon Locks Black Monument Ensemble: “Where the Future Unfolds” (International Anthem)
 2. Ustad Saami: “God Is Not a Terrorist” (Glitterbeat)
 3. Anton Eger: “Æ” (Edition Records Ltd.)
 4. Kali Malone: “The Sacrificial Code” (iDEAL Recordings) 
 5. Sofie Birch: “Island Alchemy” (Constellation Tatsu) 
 6. Resavoir: “Resavoir” (International Anthem)
 7. Innercity Ensemble: “IV” (Instant Classic) 
 8. Aziza Brahim: “Sahari” (Glitterbeat)
 9. Hania Rani: “Esja” (Gondwana Records) 
 10. Sunny Balm: “Eucalypt” (Sacred Summits) 
 11. Kolida Babo: “Kolida Babo” (MIC)
 12. Upperground Orchestra: “Eugenea” (Morphine Records) 
 13. Hama: “Houmeissa” (Sahel Sounds) 
 14. Laura Cannell: “The Sky Untuned” (Brawl Records)
 15. Giraffe: “Shine and Dark” (Meukusma)
 16. Teguh Permana & Yngel: “Teguh Permana & Yngel” (Resonans Recordings)
 17. Park Jiha: “Philos” (Tak:til/Glitterbeat) 
 18. The Comet Is Coming: “Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery” (Impulse!)
 19. Anders Vestergaard: “Prime Float // Unitary Perfect” (Anyines) 
 20. Nkisi: “7 Directions” (UIQ) 
 21. Matthew Halsall: “Oneness” (Gondwana Records) 
 22. Battles: “Juice B Crypts” (Warp Records) 
 23. 75 Dollar Bill: “I Was Real” (Tak:til/Glitterbeat)
 24. Tomaga & Pierre Bastien: “Bandiera Di Carta” (Other People)
 25. Muriel Grossmann: “Reverence” (RR Gems) 
 26. Carmen Villain: “Both Lines Will Be Blue” (Smalltown Supersound) 
 27. Dolo Percussion: “Dolo 4” (Future Times) 
 28. Ahmed Ag Kaedy: “Akaline Kidal” (Sahel Sounds)
 29. Kārlis Auziņš: “Oneness and the Transcendent Truth” (Gotta Let It Out)
 30. MC Yallah & Debmaster: “Kubali” (Hakuna Kulala) 
 31. Lumen Drones: “Umbra” (Hubro) 
 32. Floating Points: “Crush” (Ninja Tune)
 33. Felicia Atkinson: “The Flower and the Vessel” (Shelter Press)
 34. Altin Gün: “Gece” (Glitterbeat)
 35. JAB: “Erg Herbe” (Shelter Press) 
 36. Brahja: “Brahja” (RR Gems)
 37. Sirom: “A Universe That Roasts Blossoms For a Horse” (Glitterbeat)
 38. Kefaya And Elaha Soroor: “Songs of Our Mothers” (Bella Union) 
 39. Sofie Birch: “Planetes” (Seil Records) 
 40. Martina Lussi: “Diffusion Is a Force” (Latency) 
 41. Joshua Abrahms & the Information Society: “Mandatory Reality” (Eremite)
 42. Astrid Sonne: “Cliodynamics” (Escho) 
 43. H E X: “ms vodou” (Wetwear) 
 44. Nathalie Joachim: “Fans d’ Ayiti” (New Amsterdam Records) 
 45. Jay Mitta: “Tatizo Pitta” (Nyege Nyege Tapes)
 46. Acid Arab: “Jdid” (Crammed Discs)
 47. Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou: “Oulad Lghaba” (Ajabu!)
 48. Craig Leon: “The Canon — Anthology of Interplanetary Folk Music Vol. 2” (RVNG Intl.) 
 49. Meitei: “Komachi” (Métron Records) 
 50. A-WA: “Bayti Fi Rasi” (S-Curve)
 51. Mohammad Reza Mortazavi: “Ritme Jaavdanegi” (Latency)
 52. Thom Yorke: “Anima” (XL)
 53. Laurence Pike: “Holy Spring” (Leaf)
 54. Greg Foat & James Thorpe: “Photosynthesis” (Athens of the North) 
 55. Ana Roxanne: “~~~” (Leaving Records) 
 56. Solange: “When I Get Home” (Columbia)
 57. Sarathy Korwar: “More Arriving” (Leaf) 
 58. Johanna Knutsson: “Tollarp Transmissions” (Kontra-Musik)
 59. Chris Korda: “Akoko Ajeji” (Perlon) 
 60. Jaime Branch: “Fly or Die 2” (International Anthem) 
 61. Ann Annie: “Wander Into” (Self-release)
 62. Beth Gibbons: “Symphony of Sorrow” (Domino)
 63. Freddie Gibbs & Madlib: “Bandana” (Madlib Invazion) 
 64. Khotin: “Beautiful You” (Ghostly International) 
 65. Will Guthrie: “Some Nasty” (Hasana Editions)
 66. Cochemea: “All My Relations” (Daptone) 
 67. Nivhek: “After Its Own Death / Walking in a Spiral Towards the House” (Yellow Electric)
 68. Ramzi: “Multiquest Niveau 1: Camoufle” (FATi Records)
 69. Mats Eilertsen: “Reverie and Revelations” (Hubro)
 70. Giraffe: “Desert Haze” (Marionette) 
 71. Sote: “Parallel Persia” (Diagonal)
 72. Kassel Jaeger: “Le Lisse et le Strié” (Latency) 
 73. Lunden: “Lunden” (Abstract Tits)
 74. Ka Baird: “Respires” (RVNG Intl.) 
 75. Colossal Squid: “Swungert” (Square Leg Records)
 76. Sarah Davachi & Ariel Kalma: “Intemporel” (Black Sweat Records)
 77. Vanishing Twin: “The Age of Immunology” (Fire Records) 
 78. Georgia: “Immute” (Ekster) 
 79. Duke: “Uingizaji Hewa” (Nyege Nyege Tapes)
 80. Rian Treanor: “ATAXIA” (Planet Mu) 
 81. Tinariwen: “Amadjar” (Wedge)
 82. Dreamers Cloth: “Vitrospection: 2008​-​2009” (Not Not Fun Records)
 83. Midori Hirano: “Mirrors in Mirrors” (Daisart) 
 84. Debre Damon Dining Orchestra: “3DO” (selvudgivet)
 85. Nicola Cruz: “Siku” (ZZK)
 86. Caterina Barbieri: “Ecstatic Computation” (Editions Mego) 
 87. Karenn: “Grapefruit Regret” (Voam) 
 88. Richard Dawson: “2020” (Domino) 
 89. Maurice Louca: “Elephantine” (Northern Spy/Sub Rosa)
 90. Kota Yamauchi x Anders Bach: “Totem” (Wetwear) 
 91. Ydegirl: “notes19” (Escho) 
 92. Mike: “Tears of Joy” (Self-release)
 93. Nihiloxica: “Biiri” (Nyege Nyege Tapes) 
 94. Bjørn Svin: “2 Point 5 Step Pets” (Endless Process)
 95. Meemo Comma: “Sleepmoss” (Planet Mu Records) 
 96. Angel Bat Dawid: “The Oracle” (International Anthem) 
 97. Skee Mask: “iss004” (Ilian Tape) 
 98. Gang Starr: “One of the Best Yet” (Gang Starr Enterprises) 
 99. Erika De Casier: “Essentials” (Independent Jeep Music)
 100. Matana Roberts: “Coin Coin Chapter 4: Memphis” (Constellation) 
 101. FKA TWIGS: “Magdalene” (Young Turks) 
 102. Loraine James: “For You and I” (Hyperdub)
 103. Eric Copeland: “Trogg Modal Vol. 2” (DFA) 
 104. Spaza: “Spaza” (Mushroom Hour Half Hour)
 105. Ami Dang: “Parted Plains” (Leaving Records) 
 106. Mecánica Clásica: “Vientos Eléctricos” (Abstrakce Records)
 107. Shanti Celeste: “Tangerine” (Peach Discs) 
 108. Bassekou Kouyate & Ngoni Ba: “Miri” (OutHere Records)
 109. Merdh Laleh: “Water For Your Eyes” (Petrola 80)
 110. SØS Gunver Ryberg: “Entangled” (Avian)
 111. Alogte Oho and his Sounds of Joy: “Mam Yinne Wa” (Philophon)
 112. MoE/Mette Rasmussen: “Tolerancia Picante” (Conrad Sound) 
 113. James Holden: “A Cambodian Spring” (Border Community) 
 114. Amirtha Kidambi/Elder Ones: “From Untruth” (Northern Spy Records) 
 115. MSYLMA: “Dhil-Un Taht Shajarat Al-Zaqum” (Halcyon Veil)
 116. W00DY: “My Diary” (Self-release)  
 117. Les Filles De Illighadad, Edmony Krater: “African Acid Is the Future” (The Vinyl Factory)
 118. Luka Productions: “Falaw” (Sahel Sounds) 
 119. Matmos: “Plastic Anniversary” (Thrill Jockey)
 120. Mdou Moctar: “Ilana: The Creator” (Sahel Sounds)
 121. Àbáse: “Invocation” (HHV/Cosmic Compositions)
 122. Saba Alizadeh: “Scattered Memories” (Karlrecords) 
 123. The Caretaker: “Everywhere at The End of Time 4-6” (History Always Favors the Winners)
 124. Tyler, the Creator: “Igor” (Columbia) 
 125. Joe Armon-Jones: “Turn to Clear View” (Brownswood Recordings)
 126. Slikback: “Lasakaneku” + “Tomo” (Hakuna Kulala)
 127. Hampshire & Foat: “Saint Lawrence” (Athens of the North) 
 128. Polonius: “Anaxia” (Artetetra)
 129. Yangze: “Event Horizon” (selvudgivet)
 130. Kalbata ft. Tigris: “Vanrock” (Fortuna Records) 
 131. Pavel Milyakov: “La maison de la mort” (Berceuse Heroique)
 132. Ursula Nistrup: “Cosmic Desert” (Resonans Recordings) 
 133. Cykada: “Cykada” (Astigmatic Records) 
 134. Kel Assouf: “Black Tenere” (Glitterbeat)  
 135. Carl Stone: “Himalaya” (Unseen Worlds) 
 136. Visible Cloaks, Yoshio Ojima, Satsuki Shibano: “FRKWYS Vol. 15: Serenitatem” (Rvng Intl.)
 137. Brighde Chaimbeul: “The Reeling” (River Lea)
 138. Alameda 5: “Eurodrome” (Instant Classic) 
 139. Sarah Davachi: “Pale Bloom” (W. 25th) 
 140. Young Marco: “Bahasa” (Island of the Gods)
 141. Leo Svirsky: “River Without Banks” (Unseen Worlds) 
 142. Moor Mother: “Analog Fluids of Sonic Black Holes” (Don Giovanni Records) 
 143. Palm Unit: “Don’t Buy Ivory Anymore! The Music of Henri Sexier” (Komos Records)
 144. Rozi Plain: “What a Boost” (Memphis Industries)
 145. K. Leimer: “Irrational Overcast” (First Terrace Records)
 146. Piloot: “Gyre” (Discos Mascarpone) 
 147. O Terno: “<atrás/além>” (Risco) 
 148. Yazz Ahmed: “Polyhymnia” (Ropeadope)
 149. Stephan Micus: “White Night” (ECM Records) 
 150. Holly Herndon: “Proto” (4AD) 
 151. The Selva: “Canicula Rosa” (Clean Feed)
 152. Jamael Dean: “Black Space Tapes” (Stones Throw Records) 
 153. Sandro Mussida: “EEEOOOSSS” (Soave)
 154. Kim Gordon: “No Home Record” (Matador) 
 155. Rasmus Kjær: “Turist” (Wetwear) 
 156. Black Flower: “Future Flora” (Sdban Records)
 157. Nehoki: “Petersminde” (Saino)
 158. Visible Cloaks: “A Young Person’s Guide to Unseen Worlds” (Unseen Worlds)
 159. KOKOKO: “Fongola” (Transgressive Records) 
 160. Carl Osterhelt: “Eleven Pieces For Synthesizer” (Umor Rex) 
 161. Ekiti Sound: “Abeg No Vex” (Crammed Discs)
 162. V/A: “Sunny Side Up” (Brownswood Recordings) 
 163. Kari Faux: “Cry 4 Help” (Change Minds)
 164. Klein: “Lifetime” (Ijn Inc.) 
 165. Maria Faust: “Farm Fresh” (Gotta Let It Out)
 166. Carla Del Forno: “Look Up Sharp” (Kallista Records) 
 167. Cucina Povera: “ZOOM”
 168. Neue Grafik Ensemble: “Foulten Road” (Total Refreshment Centre)
 169. Amirtha Kidambi & Lea Bertucci: “Phase Eclipse” (Astral Spirits) 
 170. Christoph El Truento: “Foraging” (Cosmic Compositions) 
 171. Angélique Kidjo – Celia (Verve)
 172. The Art Ensemble of Chicago: “We Are on the Edge: A 50th Anniversary Celebration” (Erased Tapes Records) 
 173. Bill Callahan: “Shepherd in a Sheepskin Vest” (Drag City)
 174. ELLLL: “Glisten” (Paralaxe Editions) 
 175. Sunwatchers: “Illegal Moves” (Trouble In Mind)
 176. Zatua: “Sin Existencia” (Second Circle) 
 177. Káryyn: “The Quanta Series” (Mute)
 178. Anna Homler: “Deliquium in C” (Präsens Editionen)
 179. Leif: “Loom Dream” (Whities)
 180. Nubiyan Twist: “Jungle Run” (Strut)
 181. Tiana Khasi: “Meghalaya” (Soul Has No Tempo)
 182. Dominik Eulberg: “Mannigfaltig (!K7 Records)
 183. Rune Bagge: “Ingen tak til systemet” (Kulør) 
 184. Matias Aguyao: “Support Alien Invasion” (Crammed Discs)
 185. Sa Pa: “In a Landscape” (Mana Records) 
 186. ARRM: “II” (Instant Classic)
 187. Weyes Blood: “Titanic Rising” (Sub Pop)
 188. Tenderlonious: “Hard Rain” (22a) 
 189. Sea Urchin: “Tahtib” (Bokeh Versions) 
 190. African Acid Is the Future: “Ambiance I” (The Vinyl Factory)
 191. Gary Gritness: “The Legend of Cherenkov Blue” (Hypercolour)
 192. Upsammy: “Wild Chamber” (Nous’klaer Audio)
 193. Lee Gamble: “Exhaust” (Hyperdub)
 194. Tropiques: “Into the Wild” (Headspin Records)
 195. The Gritness Acoustronics: “Mahakali! The Music of Don Cherry” (Komos Records)
 196. Derya Yıldırım & Grup Şimşek: “Kar Yağar” (Catapulte Records) 
 197. Yugen Blakrok: “Anima Mysterium” (I.O.T. Records)
 198. Romperayo: “Que Jue?” (Discrepant)
 199. Perlesvaus: “Une si granz clartez an vint” (Self-release)
 200. Mauskovic Dance Band: “Mauskovic Dance Band” (Soundway)
 201. Tapan Meets Generation Taragalte: “Atlas” (Soundway)
 202. Karl Hector & The Malcouns: “Non Ex Orbis” (Now-Again Records) 
 203. Jamilla Woods: “Legacy! Legacy!” (Jagjaguwar)
 204. Bremer/McCoy: “Utopia” (Luka Bop) 
 205. Anthony Naples: “Fog FM” (ANS) 
 206. G. S. Schray: “First Appearance” (Last Resort)
 207. Coastal County: “Coastal County” (Preservation Records)
 208. Maria Sommerville: “All My Peoples” (Self-release) 
 209. Mount Eerie & Julie Doiron: “Lost Wisdom pt. 2” (P.W. Elverum & Sun)
 210. JPEGMAFIA: “All My Heroes Are Cornballs” (self-release) 
 211. Kaleta & Super Yamba Band: “Mèdaho” (Ubiquity) 
 212. Clipping.: “There Existed an Addiction to Blood” (Sub Pop) 
 213. Wilson Tanner: “II” (Efficient Space)
 214. Juana Molina: “Forfun” (Crammed Discs) 
 215. Nerija: “Blume” (Domino) 
 216. Flaty: “Generier Targz” (Soda Gong)
 217. Biosphere: “The Senja Recordings” (Biophon Records)
 218. Mourning (A) BLKstar: “Reckoning” (Don Giovanni Records) 
 219. Bibio: “Ribbons” (Warp
 220. Cate Le Bon & Bradford Cox: “Myths 004s” (Mexican Summer)
 221. M. Geddes Gengras: “I Am the Last of That Green and Warm-Hued World” (Hausu Mountain)
 222. Ulla Straus / Oceanic: “Plafond 4” (BAKK)
 223. Ruby Rushton: “Ironside” (22a)
 224. Elsa Hewitt: “Citrus Paradis”i (Self-release)
 225. Jean-Benoît Dunckel (AIR) & Jonathan Fitoussi: “Mirages” (The Vinyl Factory)
 226. Eliane Radigue: “Occam Ocean 2” (Shiiin)
 227. Jonny Nash: “Make a Wilderness” (Music From Memory)
 228. Josephine Wiggs: “We Fall” (The Sound of Sinners)
 229. Jessica Pratt: “Quiet Signs” (Mexican Summer) 
 230. Polonius: “Shades of Paradise” (Artetetra) 
 231. Aleksi Perälä: “Sunshine 3” (Djak-Up-Bitch)
 232. Will Guthrie & Oren Ambarchi: “Knotting” (Some Fine Legacy) 
 233. Mary Lattimore & Mac McCaughan: “New Rain Duets” (Three Lobed Recordings)
 234. Lafawndah: “Ancestor Boy” (Concordia) 
 235. James Ferraro: “Requiem For Recycled Earth” (Self-release)
 236. Kristian Tangvik: “Nullpluss” (Gotta Let It Out)
 237. Colunia: “Zéphyr” (Collectif Spatule)
 238. De Lorians: “De Lorians” (Beyond Beyond Is Beyond Records)
 239. Shafiq Husayn: “The Loop” (Eglo Records)
 240. Ekoplekz: “Kirlian Visionz” (Seagrave)  
 241. Svaneborg Kardyb: “Knob” (Blikfalk)
 242. Ibibio Sound Machine: “Doko Mien” (Merge Records)
 243. Mega Bog: “Dolphine” (Paradise of Bachelors)
 244. Metta World Peace: “Zanclean” (Collapsing Market) 
 245. Likwid Continual Space Motion: “EP1” (Super-Sonic Jazz)
 246. Emotional Indulgence: “Emotional Indulgence” (Noumenal Loom)
 247. Robert Stillman: “Reality” (Archaic Future Recordings) 
 248. SEED Ensemble: “Driftglass” (jazz:refreshed) 
 249. Liisi Salumaa: “Edi” (Self-release)
 250. Teebs: “Annica” (Brainfeeder)
Deben Bhattacharya

Årets genudgivelser og antologier

 1. Deben Bhattacharya: “Music on the Desert Road” (Fantôme Phonographique)
 2. Daniel Schmidt and the Berkeley Gamelan: “Abies Firma” (Recital)
 3. Suzanne Doucet: “New Age” (Dark Entries)
 4. Sourakata Koite: “En Hollande” (Awesome Tapes from Africa)
 5. V/A: “Outro Tempo II: Electronic and Contemporary Music From Brazil 1984-1996” (Music From Memory)
 6. Basil Kirchin: “Deja Vu” (Freetownway)
 7. Mary Lou Williams: “Mary Lou Williams” (Smithsonian Folkways)
 8. V/A: “Strain Crack & Break: Music From the Nurse With Wound List Volume One” (Finders Keepers)
 9. Moon on the Water: “Moon on the Water” (Black Sweat Records)
 10. Zap Mama: “Adventures in Afropea” (Crammed Discs)
 11. June Chikuma: “Les Archives” (Freedom To Spend)
 12. Fernando Falcao: “Memoria Das Agua”s (Optimo Music/Selva Discos)
 13. Fela Kuti & Roy Ayers: “Music of Many Colours” (Knitting Factory Records)
 14. June Tyson: “Saturnian Queen of the Sun Ra Arkestra” (Modern Harmonic)
 15. Marvin Gaye: You’re the Man” (Tamla/Motown)
 16. V/A: “Mogadisco – Dancing Mogadishu: Somalia 1972​-​1991” (Analog Africa)
 17. V/A: “Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990” (Light in the Attic)
 18. Infinite Spirit Music: “Live Without Fear” (Jazzman Records)
 19. Nyege Nyege Tapes: “Electro Acholi Kaboom from Northern Uganda” (Nyege Nyege Tapes)
 20. Walter Maioli & Nirodh Fortini: “Taraxacum” (Black Sweat Records)
 21. Steven Brown: “Music For Solo Piano” (Les Disques du Crépuscule)
 22. Patrice Rushen: “Remind Me: The Classic Elektra Recordings 1978-1984” (Strut)
 23. Ariel Kalma: “Nuites Blanches au Studio 116” (Transversales Disques)
 24. V/A: “Sounds of Liberation Unreleased (Columbia University 1973)” (Dogtown Records)
 25. Robert Ashley: “Private Parts” (Lovely Music Ltd.)
 26. V/A: “Jambú e Os Míticos Sons Da Amazônia” (Africa Analog)
 27. Knud Viktor: “Les Éphémères” (Institut for Dansk Lydarkæologi)
 28. Gigi: “Illuminated Audio” (Mr. Bongo)
 29. Nâ Hawa Doumbia: “La Grande Cantatrice Malienne – Decouverte 81 A Dakar” (Awesome Tapes From Africa)
 30. Riccardo Sinigaglia & Trio Cavallazi: “In Fa” (Black Sweat Records)
 31. Bjørn Nørgaard: “Indtil døden udfrier mig” (Institut for Dansk Lydarkæologi)
 32. Antoinette Konan: “Antoinette Konan” (Awesome Tapes From Africa)
 33. Sebastian Gandera: “Contre-Sens” (Efficient Space)
 34. Sora: “Re.sort” (Mitsuko & Svetlana Records)
 35. Patrick Cowley: “Mechanical Fantasy Box” (Dark Entries)
 36. Attarazat Addahabia & Faradjallahs: “Al Hadaoui” (Habibi Funk Records)
 37. David Behrman: “On the Other Ocean” (Lovely Music)
 38. Bent Lorenzen: “Electronic Music” (Institut for Dask Lydarkæologi)
 39. Ragnar Grippe: “Symphonic Songs” (Dais Records)
 40. Bertil Strandberg Kvintett: “Cirrus” (Frederiksberg Records)
 41. Chicago Odense Ensemble: “Chicago Odense Ensemble” (El Paraiso)
 42. Alice Clark: “Alice Clark” (Wewantsounds)
 43. V/A: “Body Beat: Soca-Dub and Electronic Calypso” (Soundway)
 44. Suzanne Ciani: “Flowers of Evil” (Finders Keepers Records)
 45. Benjamin Lew: “Le personnage principal est un peuple isolé” (Stroom)
 46. Guy Warren of Ghana: “Afro-Jazz” (Return To Analog)
 47. Michael Sterns: “Planetary Unfolding” (Emotional Rescue)
 48. Arthur Russell: “Iowa Dream” (Audika)
 49. Nakara Percussions: “Nakara Percussions” (Kosmos Records)
 50. V/A: “Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976-1986” (Light in the Attic)

Info: Mikkel A. Kongstad er skribent på bloggen Dagens Album og Det Glemte Guld her på Passive/Aggressive. Han er desuden medlem af Odense Kommunes musikudvalg og PR-ansvarlig på Teater Momentum.