Passive/Aggressive

Rasmus Kjær – Otte improvisationer for udsultet pibeorgel

Blog Kritik February 11 2016, af passive/aggressive pressebillede-rasmus-kjaer

Rasmus Kjær “Orgelimprovisationer” (Lydhør, 2016) – Anmeldelse af Nils Bloch-Sørensen.

I 2014 fik den efterhånden erfarne pianist Rasmus Kjær (Frisk Frugt, Under Byen, Kjær/Osgood/Westergaard m.fl.) lov til at bruge pibeorgelet i Filips Kirke på Amager. Det er der – gennem et samarbejde med produceren Jeppe Højgaard – kommet albummet “Orgelimprovisationer” ud af. Pladen består, som navnet indikerer, af otte frie improvisationer, der ifølge Kjær er et forsøg på at undersøge grænserne for pibeorgelet.

På pladen benytter Kjær sig af en teknik, han selv kalder for udsultning. Ideen er, kort fortalt, at tilføre orgelets piber mindre luft, end hvad der skal til for at skabe en ren tone. I stedet opstår et hav af overtoner og dissonanser, hvilket giver Kjærs improvisationsstykker et nyt sonisk lag.

Netop de ekstra lag bliver på særegen vis omdrejningspunktet i lydbilledet. For ud over disse forpustede skævheder ligger også kirkerummets akustik som en konstant tilstedeværelse gennem hele værket. På et nummer som ”Vibrerende underlag” synes de tonale komponenter primært at være en måde at eksponere denne grandiose rumklang, der for en stor del af den europæiske befolkning fremkalder stærke både sanselige og religiøse konnotationer. Dette danner i første omgang et levende musikalsk univers, men er også med til at placere værket i den kulturelle kontekst, det synes umuligt at løsrive det fra.

Hvor tilsigtet det er fra Kjærs side, skal jeg ikke udtale mig om, men i mine øjne indgår værket i en spændende dialog med folkekirken som institution. For på den ene side kan man se værket som et overgreb på den religiøse sfære – en finkulturel afart af spaghetti-gudtjenesten, om man vil. Der er noget vidunderligt hedensk over hele dette intuitive, jazzede foretagende, en vidunderlig kødelighed midt i det sakrale. På dette plan kan man tolke pladens droner og gentagede melodibidder som en dekonstruktion af den traditionelle kirkelige musik.

Men omvendt kan “Orgelimprovisationer” også høres som en revitalisering af netop det sakrale. En måde at sætte kirkerummet og alt dets sanselige potentiale i spil på – og måske endda på en måde, der bedre eksemplificerer pibeorgelets evne til at fylde kirkeskibet med en overjordisk atmosfære end den protestantiske gudstjenestes rigide strukturer og endeløse række af salmer, der halvhjertet mumles søndag efter søndag.

Hvorom alting er, er det interessant at se “Orgelimprovisationer” som et auditivt indspark i en debat, der som oftest foregår på et teoretisk niveau.
Meget rammende kalder Kjær selv “Orgelimprovisationer” for en udforskning, og værket fremstår da også på fornem vis som et forsøg på at undersøge grænserne, både musikalsk og kontekstuelt, for hvad pibeorgelet som instrument kan.

Info: Rasmus Kjær “Orgelimprovisationer” er ude nu. Alle improvisationer er fremført af Rasmus Kjær undtagen ”Krasbørstig”, som er fremført af Rasmus Kjær på orgeltangenter med Uffe Fløng og Anders Meldgaard på orgelregistre. Der afholdes et release-arrangement for pladen i Filips Kirke på Amager den 11. februar. (RSVP)