Passive/Aggressive

Space Program – udforskning af forstandens endepunkt

Blog May 31 2012

Soloprojektet Space Program (alias CR Hougaard) udgiver selv cassetter og cd-r og har med sin anden udgivelse “Æthereal” cd-r fundet frem til en buldrende og gold soundtrack-inspireret noise med en masser droner og ringende guitareffekter. “Æthereal” er trykt i 60 eksemplarer, men er netop blevet tilgængeligt online på hans Bandcamp sammen med debuten “Space Program”. Formen hviler ganske rendyrket, det er en blanding af digitale og analoge effekter, og en stor del af tiltrækningen er den langsomme resignation.

I en mail fra Space Program bliver der lagt op til inspiration fra Boards of Canada nostalgi og soundtracks (især ældre krigsfilm) – tænk glubske miljøer i “Das Boot” – og det er et naturligt element, at numrene er baseret på improvisation og derefter er efterbehandlet, bla. i samarbejde med Per Hoier, der har masteret udgivelsen. Titler som “Eine Reise ans Ende des Verstandes”, “Beta Quadrant” og “Tsiolkovsky” er rimeligt stærke pejlemærker for programmet, med referencer til blandt andet til de indledende øvelser i det rusiske rumprogram og vel nærmest en filosofisk anskuelse af rummet som fænomen. Uhyrlig skønhed.