Passive/Aggressive

Passive/Aggressive

Forte (Regelbau) – Om lyddesign og ambitionernes bagslag (interview)

December 3 2016, af Alexander Julin 14886310_10154724559129901_1875838199_n

Af Alexander Julin

I øjeblikket er der uhørt mange spændende og produktive elektroniske musikere i Aarhus. En af dem er Asger Bruun Hansen, der i august debuterede under navnet Forte med båndet “Techne” på det tyske selskab 12 Recs. Tidligere har han under navnet Odd Shapes lavet “forholdsvis dyster og langsom 2-step/electronica”, som han selv formulerer det. Med “Techne” bevæger han sig ud af mørket for at udforske lyset.

“Techne” er komponeret i løbet af blot et halvt år i 2016 og bærer tydeligt præg af kreativitet og stilistisk selvbevidsthed. Selvom Asger Bruun Hansen har arbejdet ud fra en dogmatisk tilgang, hvor han eksempelvis dedikerede hele dage til udelukkende at arbejde med percussion, baslinjer, trommemaskiner eller synthesizere, udmærker udgivelsen sig ved et legende og åbent forhold til musikken. Det var netop, hvad han ønskede at skabe rammerne for, forklarer han.

“I 2015 producerede jeg en masse musik, som jeg troede skulle være det første Forte-materiale. Men jeg endte med at kassere det hele – fem gennem-producerede og færdigmixede numre. Det blev en form for prototype for det endelige musikalske og lydlige udtryk, kan man sige. Så navnet Forte har eksisteret i noget tid, men det var først her i 2016, at det fandt sin rigtige verden. Jeg ville gerne lave noget musik, som skulle komme meget umiddelbart fra mig og ikke være alt for tænkt og velovervejet. Med Odd Shapes havde jeg efterhånden fået bygget et selvbillede op, som ikke rigtig var blevet opdateret i forhold til min personlige såvel som musikalske udvikling. En vigtig tanke med Forte-projektet var, at det skulle sætte mig helt fri fra gamle mønstre og tillade mig at være mere ærlig over for mig selv ved at lave det, jeg virkelig gerne ville lave.”

På “Techne” præsenterer Forte et musikalsk univers, der indbyder til såvel dans som fordybelse, uden at det kommer til at virke som en form for paradoks. Tværtimod virker sammenkoblingen af de to dimensioner indlysende. Det er en tilbagevendende tematik, jeg altid finder interessant i elektronisk musik, men Forte skiller sig ud ved den naturlige måde, koblingen kommer til udtryk på – som om det pludselig er åbenlyst, at en sådan skelnen ikke giver mening.
Det er dog heller ikke, fordi Forte kan kendetegnes som et konceptuelt projekt. Symbiosen opstår nærmere i selve processen af eksperimenter og udforskning af rytmer og harmonier. Asger Bruun Hansen er selv mere interesseret i lydens tekstur end i, om musikken er dansabel eller abstrakt.

“Jeg synes ikke nødvendigvis, at elektronisk musik skal deles op i enten at være danse- eller lyttemusik. Den måde, jeg processerer og behandler lyd på, er et meget vigtigt element i min musik. Igennem de efterhånden mange år, jeg har arbejdet med elektronisk musik (både som solokunstner, dj og producer i popduoen Gabriel, red.), er jeg blevet klar over, at jeg har en særlig stor interesse for lyddesign. Jeg er altså meget interesseret i lyden af lyden – selve lydteksturen. Jeg bruger lang tid på at eksperimentere med, hvordan noget kan lyde – hvor forskellige udtryk en lyd kan få, ved at jeg ændrer på og skaber dens karakter. Jeg ender tit med at skrive nogle forholdsvis simple melodier i en ikke overdrevet kompliceret harmonisk struktur. Så arbejder jeg i stedet mere med at finde og producere den helt rigtige synthesizer, for eksempel. Generelt har jeg et utrolig stort fokus på rytmik. Det er for mig meget vigtigt, at musikken har et interessant groove. Jeg kan godt lide at finde en god balance mellem skarpe, hårde trommemaskinelyde og mere bløde og nuancerede percussion- og trommelyde. Derudover handler det meget om udvikling og det forløb, musikken udspiller sig i. Det giver liv til de forskellige elementer i musikken.”

Fortes refleksioner over sin arbejdsproces kan i den grad høres på “Techne”. Den virker legende og blottet for dogmatiske begrænsninger i tilgangen til kompositionel opbygning eller genremæssig bevidsthed. Selvom udgivelsens overordnede udtryk virker enormt stilistisk velovervejet, fremstår lydbilledet således aldrig fastlåst.

“Jeg er gennem mit virke i forskellige musikprojekter blevet klar over, hvordan ambitioner faktisk kan stå i vejen for musikken. Jeg tænker bl.a. på en periode for fire år siden, hvor jeg var lidt for optaget af, hvad jeg gerne ville opnå med min musik, i stedet for at være 100 % til stede i at skabe musikken. Jeg tænkte for meget over, hvad jeg gerne ville lave, i stedet for bare at lave det, som faldt mig naturligt, og som jeg havde god energi omkring at at lave. Jeg forsøger mentalt at flytte min opmærksomhed fra høje ambitioner på vegne af musikken til gode intentioner med musikken. Det er slet ikke min mening at lyde belærende, men at have dette in mente skaber blot refleksioner hos mig over, hvad jeg egentlig oprigtigt vil med min musik – og det handler i bund og grund om at skabe musik med det rette mindset,” fortæller han.

I den forbindelse peger han bl.a. på Aarhus’ nuværende housemiljø, der i kraft af genrens generelle karakteristika netop vakte en appetit til at nedtone en introvert lytteoplevelse til fordel for noget så banalt som “musik, man kunne danse og smile til”. Dette er i særdeleshed tilfældet på “Techne”, dels som den fremtræder i indspillet form, men også i live-regi. Her bliver det for alvor tydeligt, at selvom musikken bærer præg af stor detaljerigdom og kompositionel frihed, slår det aldrig over i en ‘over-intellektualisering’. Tværtimod taler musikken til kroppen, og så følger hovedet også med – eller slår måske netop fra.

P/A: Oplever du, at Aarhus’ musikalske miljø har en indvirkning på din egen tilgang til at lave musik, og i så fald i hvilken forstand?

Forte: “Det er sjovt, du nævner det, for jeg fik nemlig af vide af en dj og producer fra housemiljøet i København, at han syntes, det var sejt, at Aarhus lidt havde fået sin egen lyd. Han hørte nogle af Forte-demoerne fra foråret og gav udtryk for, at det var sjovt, at der er en fælles Aarhus-stil inden for elektronisk musik. Jeg befinder mig i et musikmiljø bestående af mange forskellige folk, som laver elektronisk musik, og der er uden tvivl et rigtig godt fælleskab omkring dét i Aarhus. Derfor eksisterer der også helt klart en eller anden fælles idé om, hvad der for eksempel ikke er fedt inden for visse genrer. Så jo, byens musikalske miljø påvirker mig da helt sikkert. Jeg tror, vi er mange som på kryds og tværs påvirker hinanden.”

P/A: Sidst jeg oplevede dig live, var til Flux Festival, hvor du med undtagelse af et enkelt nummer fra “Techne”, udelukkende spillede ny musik. Hvor ser du Forte som projekt bevæge sig hen i øjeblikket, og kan man forvente en ny udgivelse fra dig inden for den kommende fremtid?

Forte: “Jeg lavede helt nye numre til mit live-set på Flux; det kom meget naturligt, da jeg gerne ville præsentere noget nyt materiale. Samtidig var jeg virkelig ivrig for at komme i gang med at lave mere musik. Det var ligeledes på Flux Festival, at jeg spillede for første gang med mit helt nye set-up, og derfor var musikken faktisk lavet til netop denne sammensætning af elektronisk udstyr. Derfor tog jeg nogle andre valg i arbejdet med at skabe musikken, og jeg stødte på nogle ret interessante forhindringer og muligheder, som jeg helt skal klart arbejde videre med. For eksempel har jeg i mit nye setup ingen computer med på scenen. Jeg har fået firmware-hacket en midi controller, så den fungerer som sequencer og dermed hovedmaskinen i setup’et. Dengang jeg havde en computer med i mit live-set, var der ikke så mange begrænsninger for, hvad der kunne lade sig gøre. Der opstår derimod nogle begrænsninger, når udstyret består af en sampler, et trommemodul, en sequencer, en mixer, en synthesizer og nogle effektmaskiner. Det indsnævrer udtrykket og eliminerer nogle muligheder, men fokuserer og forenkler samtidig også både processen og det musikalske udfald.
Med hensyn til kommende udgivelser er jeg i kontakt med et par labels, som har hørt “Techne”-båndet, taget kontakt og gerne vil høre mere fra mig. Så der kommer forhåbentlig endnu en udgivelse inden for en overskuelig fremtid, men jeg har ikke noget specifikt planlagt endnu. Lige nu handler det for mig om, at være produktiv, dykke ned i musikken, undersøge og udforske endnu mere – arbejde i mit studie og give mig selv den tid, der skal til.”

“Techne” er udkommet på 12 Recs.