Passive/Aggressive

Croatian Amor – Melankoliens klare fremtræden og forløsning

Kritik September 28 2016 LR

Croatian Amor “Love Means Taking Action” (Posh Isolation, 2016) – anmeldelse af Alexander Julin

Under navnet Croatian Amor har Loke Rahbek (Posh Isolation) en række udgivelser bag sig. Det var dog først i 2013, at jeg fik øjnene op for projektet i kraft af vinyltrykket af “Mercure” og i særdeleshed albummet “The World”. Med sit sælsomme og fremmedgørende udtryk tiltrak det min opmærksomhed som lytter, samtidig med at det vedligeholdt en form for distance. Selvom der ikke er tale om et decideret brud med det forhenværende udtryk i Croatian Amors musik, synes Rahbek med “Love Means Taking Action” om ikke andet at positionere sig mærkbart anderledes i forhold til projektets æstetiske udgangspunkt. På det netop udkomne album forkaster han de ellers ofte fremmedgørende elementer, der for nogle år tilbage var langt mere markante i hans musik.

I sin helhed minder “Love Means Taking Action” ikke synderligt om Croatian Amors øvrige diskografi. Selvom der på flere af de tidligere udgivelser findes en form for dybtfølt melankoli under de ellers ofte så kølige synthesizerflader, afdækker flere af numrene på “Love Means Taking Action” en mere sårbar melankoli.

Denne melankoli fremgår momentvis renere end førhen, idet de bærende melodistykker får lov til at markere sig klart og tydeligt uden at stå i skyggen af støjende frekvenser eller abrupte variationer. Vi hører det blandt andet på sidste del af “No Sex Club (Man)”, “Like Man” og ikke mindst titelnummeret. Det lyder, som opstod numrene ud af en kerne af bedrøvelighed, men en bedrøvelighed, der også indebar et håb, en form for forløsning.

Forløsningen bevirker en åbenhed i “Love Means Taking Action”, der hidtil ikke har ladet sig tilkendegive i Croatian Amors univers. Som et sår, der endelig får lov at hele; som noget iturevet, der finder tilbage til sin oprindelige form.
I den pressemeddelelse, der annoncerede udgivelsen, beskrives musikken som en fremmedgørende lytteoplevelse karakteriseret ved en form for indifferens. Jeg forstår det ikke; i min optik er “Love Means Taking Action” den mest vedkommende Croatian Amor-udgivelse.

En anden åbenlys forskel er, at Soho Rezanejad lægger vokal til adskillige af pladens numre, så projektet nærmere fremstår som et samspil frem for en soloudgivelse. Rahbek beskriver selv albummet som meget menneskelig elektronisk musik, hvilket Rezanejads medvirken i den grad understreger. På nogle numre får hendes stemme lov at skinne igennem og nærmest danne takt for kompositionens udvikling, i andre tilfælde er den spundet ind i sangene, så der opstår en symbiose mellem det instrumentale og vokalstykkerne. Stemmen står aldrig i modsætning til elektronikken, men genspejler nærmere den menneskelighed, der ‒ uafhængigt af Rezanejads ellers enormt betagende rolle på pladen ‒ er at finde i Croatian Amors kompositioner.

Info: “Love Means Taking Action” udkommer på LP via Posh Isolation og CD via Alter d. 30. september. Albummets enkeltelementer kan downloades gratis via www.lovemeanstakingaction.com med en opfordring til selv at skabe noget ud af udgivelsen.