Passive/Aggressive

Huerco S. – Før trancen indtræffer

Blog July 2 2016, af Alexander Julin huerco-s

Af Alexander Julin

“For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have)” er det første regulære album af den amerikanske producer Huerco S. siden “Colonial Patterns”, der udkom på Software i 2013. Siden har Huerco S. udgivet en række EP’er på Proíbito, der ligeledes udgiver dette album.

Man kan nemt forfalde til at vurdere musik alene ud fra standarderne for den genre, som musikken befinder sig i. Men jeg ønsker at ikke negligere et værks kvalitet til blot at være et spørgsmål om, hvorvidt værket stemmer overens med en genre eller bryder med den. Formen må aldrig berøve lytterens fokus fra værkets særegne indhold. Ikke desto mindre er “For Those of You…” et ambientalbum, der får mig til at tænke, om man overhovedet vil kunne lide ambientmusik i almenhed og ikke samtidig lide Huerco S’ seneste udgivelse. Jeg ved ikke, om det er for let, en svaghed eller en uigennemskuelig styrke.

Og alligevel knækker filmen et sted. Jeg kan ikke lade være med at tænke på William Basinski og på, hvordan han tømmer sine minimalistiske kompositioner for al form for mening, idet han gang på gang gentager enkeltdele af den repetitive komposition, nogle gange med enkelte variationer til forskel, men ofte ingen. Det er en trættende oplevelse for lytteren; man orker ikke at lægge mere af sig selv i Basinskis kompositioner, når de er ved deres ende, og det er også deres styrke, denne intethed.

Intetheden udebliver på Huerco S.’ seneste udspil. Det er ikke trættende, og det er i særdeleshed ikke kedeligt. Ni numre på cirka 53 minutter. Hvad er meningen med numrene “Marked for Life” og “Cubist Camoflage”, der stopper abrupt inden for henholdsvis tre og fire minutter? Det er ikke til at sige, det er måske heller ikke væsentligt.

Men hvilken rolle spiller det for oplevelsen af værket og numrene? Huerco S. udgør her en modpol til Basinskis udtømmende repetition. Huerco sætter numre på en udgivelse, numre med fylde, variation, men har fortsat gentagelsen som dominerende karakteristika. Længe før trancen indtræffer, slår han dog nummeret ihjel, og vi står tilbage med idéen om et nummer, hvis ønskede virkning vi kun kan fantasere os til. Det er det samme som med god popmusik, hvis styrke ofte ligger i blot at vække, men ikke tilfredsstille tørsten.

Den samme tendens gør sig dog også gældende for udgivelsens længere numre, måske endda pladen som helhed, men det er ikke til at sige hvorfor eller hvordan. Enten bestræber “For Those of You…” sig på at vare adskillige timer, eller også er det mig, der ønsker det af den. Alligevel står vi tilbage med en udgivelse, der på under en time gør et bemærkelsesværdigt indtryk med sin idérigdom og ynde.

Info: “For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have)” er ude nu på Proíbito.