Passive/Aggressive

Jonas Olesen & Sandra Boss – En introduktion til maskinel terapi og andre lydkilder, der ikke var tiltænkt musik

Blog May 7 2016 LAK2013_1

Af Tobias Linnemann Ewé

Hvad er kvasimusik? Betegnelsen dækker over den musik, der opstår, når ting, der ikke var tiltænkt musik, bliver brugt til at skabe musik. Det er en næsten-musik – ikke fordi den er mindre musik end anden musik opført på mere traditionelle instrumenter, men på grund af den forvirring og spekulation, der forekommer, når publikums trænede musikalske forventninger ikke bliver indfriet, men transformeres af objekter, der ellers associeres med helt andre funktioner. En skizofonisk forvirring, hvor lydene afkobles fra deres oprindelige ophav og funktion.

Onsdag aften i Christianshavns Beboerhus er der dobbeltkoncert med Jonas Olesen & Sandra Boss og Ea Borre & Mikkel Pihl. Jonas Olesen og Sandra Boss præsenterer et nyt værk med titlen “Maskinel Terapi”, hvor fundne lydobjekter afsøges for deres terapeutiske, hypnotiske og musikalske kvaliteter. Senere på aftenen spiller Ea Borre og Mikkel Pihl en koncert på deres papirorgler og hjemmebyggede sequencere.

Telefonsvarerbånd, elektriske muskelstimulatorer og søvnmaskiner er lydlige af design, men de har en helt specifik funktion, som Jonas Olesen og Sandra Boss forvrænger i deres lydmontage. Maskinerne har tjent deres formål og ligger nu klar til en mediearkæologisk udgravning, hvor de fundne lydobjekter opstår fra de døde med fortællinger fra den anden side. Det var aldrig meningen, at muskelstimulatoren skulle lyttes til som musik. Det ligger ikke i dens design. Men har vi nogensinde spurgt muskelstimulatoren, hvad den selv vil? Er den overhovedet interesseret i menneskets anatomi, eller har den altid godt kunnet tænke sig at spille i et band? Måske kan vi aldrig vide, hvad en maskines funktion virkelig er, før vi spørger maskinen selv?

Rammen for koncerten er en samling gamle telefonsvaremaskiner fundet i et nedlagt garveri på Sydsjælland. Maskinerne indeholdt bånd med efterladte beskeder – alt fra fødselsdagshilsner til opkald fra kommunen. Sandra Boss siger selv: ”Vi vil bruge disse beskeder til at skabe en slags syret og hypnotisk rammefortælling for en lydrejse, hvor det hypnotiske element vil blive forstærket af de monotone rytmer fundet i massageapparaterne og søvnmaskinerne.”

Ea Borre laver orgler ud af papir og små motorer. Igen kan vi spørge: Hvad er det, papiret vil? Hvis vi folder det i sin tredje dimension, kan vi komme ud over det flade stykke tegnepapir og genopfinde dets funktion. Papir og pap er ikke kun til plantegninger, kvitteringer, indpakning, indkøbslister og andre todimensionelle aktiviteter. Ea Borre folder og former papiret til rør og bælge, så det kan blive et instrument. Luft pustes igennem papirpiberne og skaber lyd. Papiret omdanner luft til lyd via Borres mekaniske konstruktioner.

I en mere elektronisk sfære har Mikkel Pihl længe lavet musik med hjemmebyggede maskiner og andre skrøbelige apparater. På samme måde synes han at være interesseret i lydens materielle egenskaber, og hvordan ikke-musik (eller var det kvasimusik?) kan genopfindes i nye konstellationer.

Uden for lydkunstfestivaler og deslige er dette en sjælden mulighed for at høre en gruppe kunstnere, der alle arbejder med arkaiske, skrøbelige og hjemmebyggede maskiner – med en nysgerrighed, der afspejler sig i alt, de hver især foretager sig.

Info: Tobias Linnemann Ewé er bosat i Vancouver og vil i den kommende tid skrive en serie indlæg om musik og ikke-musik her på passiveaggressive.dk.

Sandra Boss/Jonas Olesen og Ea Borre/Mikkel Pihl giver koncert den 11. maj i Christianshavn Beboerhus (RSVP).