Passive/Aggressive

Passive/Aggressive

XYZ – Momentan trance ved repetition og dulmende lydflader

Blog May 31 2016, af Alexander Julin xyz

Af Alexander Julin – foto: Stanley Zimny

Mads Lund Kolding debuterede som XYZ tilbage i 2015 med det aarhusianske label Partners’ første udgivelse. Udgivelsen bestod af en genudgivelse af en feltoptagelse fra et krematorium i byen (oprindeligt udgivet på Vulgar Deformity), hvori XYZ’s bidrag bestod i et “remix” af denne optagelse, der omformede den oprindelige optagelses rå monstrøsitet til et perlelet landskab af dryppende toner og frekvenser. Siden da har Mads Lund Kolding udgivet den digitale udgivelse “Still Air” i år og er nu kun blevet yderligere aktuel med en udgivelse på københavnske WAA Industry, med den noget sparsomme titel “1”.

Udgivelsen, der består af fem nye numre samt et remix, fremstår som en naturlig videreudvikling af det projekt, der lod sig markere med de to forrige udgivelser. Kompositionerne bærer dels præg af minimalistiske og repetitive melodier, der insisterer på en kropslig reaktion, og af dronede lydflader, der har en mildt sagt dulmende effekt på lytteren.

Lydfladerne, der sky ligger i baggrunden af kompositionerne og giver plads til de mere aktive rytmebevægelser, bevirker en ro hos mig som lytter, der i endnu højere grad muliggør et fokus på og forgabelse i sangenes repetition – som en momentan trance, der aldrig varer længere end de højst fire et halvt minut lange stykker (med undtagelse af udgivelsens remix). Dette kommer i særdeleshed til udtryk på numre som “Solution” og “Windbreaker”, hvor den nærmest gennemskærende klarhed ved de dryppende melodier, kun fremstår klarere i kraft af numrenes dronende baggrundsstøj, der kort ekspanderer blot for at gå i sig selv igen.

I kontrast hertil står et nummer som “Free Form”, der udgør en bro mellem udgivelsens to første og sidste numre. Mens disse har en vis form for velkendt struktur, fungerer “Free Form” med sine fragmentariske lydelementer som en overordnet påmindelse om den skrøbelighed, der – trods flere af de resterendes sange mere faste rammer – udspiller sig over pladen som helhed.

Info: “1” er ude nu på Waa Industry.